Gartner: - Alle lurer på hva .Net egentlig er

Er du usikker på hva Microsofts ".Net"-opplegg egentlig er? Still deg i kø, sier analyseselskapet Gartner. Her er forklaringen og endringene Microsoft har gjort.

Er du usikker på hva Microsofts ".Net"-opplegg egentlig er? Still deg i kø, sier analyseselskapet Gartner. Her er forklaringen og endringene Microsoft har gjort.

Microsoft selger vanligvis programvarepakker – du installerer dem på en maskin og der gjør de en greit definerbar jobb. Men i juni 2000 lanserte Microsoft noe de kalte .Net.

Er du usikker på hva .Net egentlig er? Still deg i kø, mener det store analyseselskapet Gartner. Store selskapers første spørsmål når de skal diskutere .Net med Gartner er ”hva er det?”, forteller analyseselskapet.

I en fersk rapport hevder Gartner forvirringen skyldes to faktorer: Microsoft har både redusert vekten bak .Net-satsingen og endret retning – uten at dette i noen særlig grad er kommunisert ut til kundene.

Gartner mener at Microsoft aldri ble enig med seg selv hva .Net egentlig var og at markedsføringen om den nye satsingen ble et salig kaos.

Årsaken til dette er at .Net ble utklekket som en plan mens Microsoft var truet av å bli delt i to – et Windows-selskap og et applikasjonsselskap.

”.Net ” skulle bli Microsofts redning hvis man måtte gi opp Windows.

Microsofts beskjed var klar: Utviklere skulle ikke lenger programmere mot Windows, men mot .Net-spesifikasjonene - med .Net-verktøy.

Kritikere har en annen og enklere forklaring på hva .Net er: Det er Microsofts forsøk på å få lagt inn en serie nye teknologier og systemer på mange nok nettsteder slik at du må bruke Windows for å bruker Internett.

Nå er trusselen om oppsplitting borte, og Microsoft kan utvide Windows slik de ønsker. De slipper å opprette et helt nytt merkenavn og beholder i stedet Windows.

”.Net” er derfor redusert til det som egentlig alltid var planen - en merkelapp for nettjenester og teknologier som ligger i eller krever Windows, skriver Gartner.

For eksempel heter Windows .Net Server nå Windows 2003 Server. Produktene fremover vil i stedet få en merkelapp med ”.Net Connected”. Dette blir nå merkelappen på Microsofts forskjellige nye Internett-baserte tjenester, inkludert Microsofts verktøy for web Services-standardene.

Gartner-analytikere er svært så skråsikre på at Windows vil være Microsofts dominerende merkevare så langt som frem til 2008.

Foreløpig har ikke Microsoft sagt et ord om noen annet enn .Net-tjenester for Windows, men dette kan endre seg over tid dersom Linux skulle bli så stort som Microsoft frykter i sine verste mareritt, eller at selskapet blir tvunget gjennom en ny rettssak.

Gartner oppsummerer sin rapport med å peke på at .Net allerede er godt i live og at det egentlig ikke har skjedd noen teknologisk endring.

Til toppen