Gartner roser Tandberg og Polycom

Analyseselskapet GartnerGroup gir rosende omtale av både Polycom og Tandberg ASA i en relativt fersk analyse av videokonferanse-markedet.

I analysen poengterer GartnerGroup at videokonferanse-markedet historisk har vært delt opp i et toppsegment (high end) og et mindre avansert bordflatesegment (desk top). Med lanseringen av de nye og rimelige løsningene høsten 1997 har markedet fått et nytt segment, som GartnerGroup velger å kalle "Small group videoconferencing systems", med prislapper mellom 5.000 og 12.000 dollar per enhet.

GartnerGroup mener dette segmentet vil ta over 80 prosent av markedet innen utgangen av 1999. I en tilsvarende analyse fra Telespan fra midten av november ble det anslått at denne typen produkter tok 50 prosent av markedet i tredje kvartal.

Ifølge GartnerGroup er driverne for omsetningsveksten at denne gruppen systemer rimelige (5.000-12.000 USD), enkle å bruke, mobile ("set top" eller "roll-about") samtidig som de gir høy kvalitet. GartnerGroup mener også at nye salgskonsepter som leasing eller sponsing (ref. NuVision) kombinert med avtaler om kjøp av tellerskritt, vil være en viktig faktor i markedet i tiden fremover.

Om Polycom skriver GartnerGroup at selskapet var først ut med et system som tilfredsstiller kriteriene for å treffe dagens marked, og at selskapet ved å være først til å selge systemer under 12.000 dollar har fått et seks måneders forsprang på resten av markedet. Selskapet sies å være godt posisjonert før 1999.

Tandberg har ifølge GartnerGroup alltid levert utstyr i "verdensklasse", men har tidligere manglet god distribusjon i USA. Kjøpet av NuVision og ledelsens intense fokus på videokonferanse-markedet, samt en sterk posisjon i Europa forsterker selskapets gjennomføringsevne, konkluderer analyseselskapet.

Til toppen