Gates-avhør åpner for justert straff av Microsoft

Tre dagers krysseksaminering av Bill Gates åpner for at Windows Embedded og Office for Linux kan legges til straffetiltakene mot Microsoft.

Både Bill Gates selv og delstatenes advokat Steven Kuney trådte varsomt i de tre dagene - mandag til onsdag denne uken - krysseksamineringen varte.

Gates møtte godt forberedt, både gjennom en vel 150-sider lang skriftlig redegjørelse, og mentalt. Han lot seg aldri vippe av pinnen, og gjorde en langt bedre figur enn man kunne vente på bakgrunn av de nærmest håpløse avhørene som ble tatt opp på video i 1998 og som antakelig spilte en viktig rolle i å få Microsoft dømt for brudd på USAs monopol-lovgivning.

Den pågående høringen skal danne grunnlaget for dommer Colleen Kollar-Kotellys avgjørelse i det utvidede søksmålet anlagt av ni delstater som forkastet forliket mellom Microsoft og USAs justisdepartement.

Kollar-Kotelly skal også avgjøre hvorvidt dette forliket kan godkjennes eller ikke.

Les også:

Det viktigste som er skjedd under krysseksamineringen av Bill Gates, er at det er lagt et grunnlag som dommeren kan bygge videre på i en eventuell justering av straffetiltakene som delstatene krever, utover dem som Microsoft har godkjent gjennom forliket.


Et av delstatenes viktigste krav, er at Windows skal tilbys PC-leverandørene i en modulær utgave, slik at disse kan fritt velge å erstatte Microsoft-applikasjoner som Messenger, Internet Explorer og Media Player, med alternativer fra konkurrentene.

Advokat Kuney utsatte Gates for en detaljert utspørring om Windows XP Embedded, en variant av Microsofts nyeste klient-system beregnet på dedikerte apparater. Et hovedpoeng med XP Embedded, ifølge Microsoft, er nettopp at leverandører av kasseapparater, set top-bokser og liknende, nettopp skal kunne sette sammen et system med bare de modulene som trengs for det apparatet skal gjøre.

Kuney fikk Gates til å innrømme at man kunne gjerne bygge opp et fullverdig PC-operativsystem med utgangspunkt i Windows XP Embedded, og at et slikt system ville være i stand til å kjøre en hver applikasjon som også kjører under standard Windows XP.

Gates tok ett viktig forbehold: Windows Installer er ikke en del av Windows XP Embedded. Det vil følgelig ikke være mulig i dag å bruke systemet på en PC der det er meningen at brukeren skal kunne installere applikasjoner etter at maskinen er tatt i bruk. Kuney lot det åpenbare spørsmålet - hvorfor ikke tillempe Installer til XP Embedded? - stå åpent.

Kuney sørget også for å få Gates til å understreke at Microsoft lojalt vil følge opp ethvert pålegg fra retten. Argumentasjonen mot delstatenes modulære Windows bygger utelukkende på oppfatningen av at den er teknologisk umulig.

Gates måtte følgelig også innrømme at dersom noen kunne vise ham hvordan, ville Microsoft lage det retten ba om.

Nå er det opp til dommeren å legge sammen to og to, og eventuelt pålegge Gates å lage en Installer til XP Embedded og tilby dette systemet som alternativ til vanlig Windows - vel å merke dersom hun sier seg enig i delstatenes hovedargument, at forliket ikke straffer Microsoft i samsvar med lovbruddene som selskapet har gjort seg skyldig i.

Kuney banet også vei for en alternativ løsning i forbindelse med et underordnet krav fra delstatene, at kontorpakken Office - med Word, Excel, Powerpoint, Outlook og så videre - gis under lisens til tre uavhengige selskaper, slik at de tilpasser pakken til andre operativsystemer, for eksempel Linux og varianter av Unix.

Les også:

Han fikk Gates til å innrømme at Office var for mange en viktig grunn til at de valgte Windows som operativsystem, og at andre operativsystemer, for eksempel Linux, ville være langt mer tiltrekkende dersom de kunne brukes til å kjøre Office.


Delstatene krever at Microsoft mottar en éngangsbetaling fra selskapene som skal porte pakken.

Kuney tok Gates gjennom en annen løsning, nemlig at Microsoft mottar royalty for hver Office som selges under Linux og andre operativsystemer, og fikk delvis medhold i at dette kunne være et godt alternativ.

Kuney vant noen andre poeng, blant annet ved å få Gates til å dempe noen av Microsofts overdrevne uttalelser om at delstatenes straffetiltak ville gjøre det umulig for Microsoft å konkurrere, eller sette Windows' utvikling ti år tilbake og la systemet råtne på det nivået.

Noe av det Gates fikk fram, er mangelen på presisjon i delstatenes formulering av de utvidede straffetiltakene, blant annet definisjonen av det nye begrepet "mellomvare" ("middleware").

Tradisjonelt brukes dette begrepet til å beskrive programvare som i hovedsak formidler meldinger mellom samtidig kjørende applikasjoner. I forbindelse med Windows viser det til funksjonalitet der uavhengige leverandører har applikasjoner som konkurrerer med det Microsoft har nedfelt i Windows, det vil si nettleser, meldingsformidler, multimediaprogramvare og så videre.

Uavhengige amerikanske jurister som har satt seg inn saksdokumentene, er samstemte i at definisjonen av "mellomvare" er altfor upresist til å fungere som middel mot Microsoft.

Gates terpet gang på gang at Microsoft er villig til å følge pålegg fra retten, men at dette bare er mulig dersom påleggene er formulert på en fullt ut utvetydig måte.

Det er ennå ikke formulert noen definisjon av "mellomvare" som tilfredsstiller presisjonskravet.

Løsningene det åpnes for, må vurderes mot to primære kriterier: De må motiveres i henhold til Microsofts lovbrudd, og de må klart være i forbrukernes interesser.

Dommeren må trekke et skarpt skille mellom tiltak som gjenoppretter en konkurransesituasjon, og tiltak som favoriserer bestemte konkurrenter og ser bort fra Microsofts legitime behov.

Tiltak som Office for Linux og en PC-versjon av Windows XP Embedded - med Installer - kan tenkes å oppfylle disse kriteriene.

Til toppen