Gigantskattekrav mot Telenor

Sentralskattekontoret for Storbedrifter godkjenner ikke Telenors selvangivelse. Jon Fredrik Baksaas' selskap må betale 2,41 milliarder kroner mer i skatt, mener Sentralskattekontoret.

"Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SfS) har varslet Telenor at SfS vil foreslå for ligningsnemda at selvangivelsen for konsernselskapet Telenor Communication AS for 2001 fravikes i forbindelse med salget av selskapets aksjer i Sonofon Holding A/S til Dansk Mobil Holding AS, et konsernselskap i Telenor".

Slik lyder første avsnitt i en børsmelding som telenor sendte ut i dag tidlig.

Det betyr at dersom Telenors selvangivelse fravikes på dette punkt, vil Telenor Communication AS i første omgang ikke få godkjent et skattemessig tap på 8,61 milliarder kroner.

Og konsekvensen av det er at Telenors betalbare skatteforpliktelse for 2001 øker med 2,41 milliarder kroner.

Telenor mener det ikke er grunnlag for å fravike selvangivelsen og varsler at et eventuelt vedtak om fravikelse vil bli anket.

Til toppen