Gir 12 millioner ekstra til SIVA

Bondevik II-regjeringen sier den vil styrke arbeidet med næringshager for å utvikle nye arbeidsplasser innen såkalte "kunnskapsintensive næringer" i distriktene. Det betyr økt støtte til SIVA.

Bondevik II-regjeringen sier den vil styrke arbeidet med næringshager for å utvikle nye arbeidsplasser innen såkalte "kunnskapsintensive næringer" i distriktene. Det betyr økt støtte til SIVA.

Bevilgningen til SIVAs arbeid med næringshager foreslås økt med 7 millioner kroner. I tillegg blir bevilgningen til inkubatorvirksomhet knyttet til regionale forsknings- og kunnskapsparker styrket med 5 millioner kroner, skriver Kommunal- og regionaldepartementet i budsjettfremlegget.

- Satsingen på næringshager i regi av SIVA har så langt vært svært vellykket. Vi har meget gode erfaringer med næringshagenes funksjon som desentraliserte utviklings- og kompetansemiljøer. Dette er i tråd med den distriktspolitiske redegjørelsen, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg i en pressemelding.

Regjeringen foreslår derfor i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen til næringshager fra 23 millioner til 30 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til inkubatorprogrammet i regi av SIVAmed 5 millioner kroner, fra 15,5 millioner kroner til 20,5 millioner kroner.

Til toppen