Gir etter for krav fra mobiloperatører

Den franske regjeringen har bestemt seg for å hjelpe en kriserammet mobilbransje ved å redusere betalingen for de franske UMTS-lisensene. Flere land vurderer også å lette på UMTS-operatørenes konsesjonskrav.

Selv om de franske UMTS-lisensene ble tildelt ved hjelp av anbudskonkurranse i januar, måtte operatørene betale den franske statskassen omtrent 40 milliarder kroner, hvorav halvparten i år og neste år og resten fordelt over de neste 13 årene.

Nå er det bestemt at mobilselskapene bare skal betale 4,8 milliarder kroner i forskudd i løpet av to år, og resten fordelt over de neste 20 årene. UMTS-lisensenes levetid er også forlenget til å gjelde i 20 år i stedet for 15.

I tillegg kommer visse skattefordeler som letter presset ytterligere.

Franske myndigheters trekk er det største i sitt slag så langt i Europa. Tidligere har portugisiske og spanske myndigheter nøyd seg med å utsette fristen for byggestart, mens andre myndigheter vurderer situasjonen.

Det er dessuten bestemt at de to ledige UMTS-lisensene som ingen ville ha i januar, nå skal lyses ut på nytt.

Konsernsjef i France Telecom, Michel Bon, sier i en kommentar at beslutningen vil kunne føre til tilsvarende tiltak i andre land for å hjelpe den sterkt pressede mobilbransjen. Bon, som også kontrollerer mobilselskapet Orange, er spesielt kritisk til de store forskjellene i tildelingskriterier for UMTS-konsesjoner innenfor EU-området.

Til toppen