Gir millioner til graderte linjer

Regjeringen vil ruste opp etter terror-anslag.

Gir millioner til graderte linjer
Justisminister Grete Faremo har bevilget 12 millioner kroner til kryptert samband for myndighetene. Bilde: Marius Jørgenrud

Oslo (NTB-Wenche Schjønberg): Dersom Norge igjen utsettes for et terrorangrep eller rammes av en annen nasjonal krise, skal myndighetene kunne kommunisere fortrolig på et kryptert samband.

I tråd med anbefalingen fra 22. juli-kommisjonen vil regjeringen innføre et gradert samband for krisekommunikasjon mellom departementene og for fylkesmennene.

– Regjeringen vil bevilge 12 millioner kroner til slikt samband i 2013, sier justisminister Grete Faremo (Ap) til NTB.

Faremo innleder på den årlige sikkerhetskonferansen som Nasjonal sikkerhetsmyndighet arrangerer tirsdag. Der legger hun fram noen av tiltakene fra regjeringens første helhetlige plan for en bedre terrorberedskap i Norge. Planen legges fram av Faremo og statsminister Jens Stoltenberg (Ap) onsdag.

Terrorberedskap

Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» er regjeringens oppfølging av Gjørv-kommisjonens rapport fra i fjor sommer. I rapporten kom kommisjonen med 31 konkrete anbefalinger for å møte svakhetene som ble avdekket under 22-juli-angrepene. Én av anbefalingene var at det må innføres gradert samband og rutiner for rask informasjonsflyt til, fra og mellom departementene og deres underliggende organer, også under kriser.

– Dette er en helt konkret anbefaling som er en av mange vi nå svarer på. Jeg er svært opptatt av hvordan vi håndterer vår lederrolle ved sivile kriser. Muligheten til å kommunisere viktig gradert informasjon er helt nødvendig. Da må vi ha nye løsninger for dette, sier Faremo.

Flere tiltak

Justisministeren sier at regjeringen allerede har satt i verk flere tiltak. Blant annet er det opprettet et døgnbemannet, sivilt situasjonssenter i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi har også etablert en fastere struktur, helt fra regjeringens sikkerhetsutvalg, kriseutvalget og til departementene, sier Faremo.

Hun sier at det nye, graderte sambandet vil gi departementene og fylkesmennene mulighet til å dele viktig, kryptert informasjon ved sivile nasjonale kriser.

– Vi skal kunne kommunisere gradert enten det er skriftlig eller muntlig informasjon, sier Faremo.

Også nødnettet skal rustes opp, men sambandet som foreslås i planen for terrorberedskap, er ikke en del av dette. (©NTB)

    Les også:

Les mer om: