Giske positiv til mastergrad i IT-fag

Høgskolen i Nord-Trøndelag kan samarbeide med andre universitet for å tilby mastergrad i IT-fag. Utdanningsminister Trond Giske har gitt klarsignal, skriver Trønder-Avisa.

Høgskolen i Nord-Trøndelag kan samarbeide med andre universitet for å tilby mastergrad i IT-fag. Utdanningsminister Trond Giske har gitt klarsignal, skriver Trønder-Avisa.

Høgskolen i Nord-Trøndelag har innledet et samarbeid med IT-højskolen i København, der danskene står som faglig ansvarlig for et mastergradsløp.

Dermed er Steinkjer ett lite hakk nærmere visjonen om å bli en IT-by.


Studentene går som vanlige studenter ved HiNT, men på vitnemålet står det IT-højskolen. Design, kommunikasjon og medier heter linja det er mest aktuelt å tilby. Et annet område er et mastergradsstudium innen softwareutvikling, som et alternativ til webdesign, skriver Trønder-Avisa.

- Jeg er positiv til Høgskolen i Nord-Trøndelags satsing på IT-utdanninger, inklusive arbeidet med å få etablert masterutdanning innen IKT, sa statsråden Ifølge en notis på høgskolens nettsted.

De første 20 studentene kan starte allerede fra høsten 2002. Studiet vil ifølge T-A være to-årig, der de to første semestrene tas ved HiNT, det tredje i København. På mastergradsoppgaven i fjerde semester kan studentene selv velge København eller Steinkjer som studiested.

Lærere fra IT-højskolen vil mest sannsynlig undervise ett fag per semester det første studieåret. Mye av studiet vil da foregå på samlinger og over Internett. De øvrige fagene vil bli undervist av HiNT-ansatte.

- Et stort framskritt for IT-miljøet ved HiNT, sier rektor Knut Ingar Westeren i en kommentar til T-A.

Til toppen