Gjennombrudd i England for Tandberg Television

Tandberg Television har inngått en kontrakt om leveranser av digital-tv-utstyr til britiske Cable & Wireless. Avtalen har en ramme på omlag 14 millioner kroner og karakteriseres som et gjennombrudd i et nytt og viktig marked.

Avtalen med Cable & Wireless Communications Services Limited (C&W) innebærer levering av digital-tv-utstyr for kabel-tv i England, opplyser Tandberg Television ASA i en pressemelding.

Administrerende direktør i Tandberg Television Arne Græe betegner avtalen som et gjennombrudd i England.

- Etter denne avtalen har vi håp om å bryte oss videre inn i det britiske markedet, sier Græe til digi.no.

Avtalen med C&W er utløst av at den største programleverandøren i Storbritannia, B-Sky-B, har besluttet å starte overgangen til digitale sendinger. Dermed har C&W funnet at tiden er inne for å sette igang en prosess for oppgradering av selskapets kabelnett.

C&W er Storbritannias største kabel-tv-aktør med 50 prosent flere abonnenter enn den nest største aktøren.

Utstyret som skal leveres er fra Tandberg Televisions 5000-serie. Det er i første omgang snakk om "Transport Stream Descrambler" som sørger for å omkode og sile digitale signaler før videresending i digitalt format på kabelnettet. Så langt har C&W tatt imot digitale signaler for så å kode dem om til analoge signaler som videresendes i kabelnettet. Gjennombruddet har slik sett sammenheng med at C&W nå gradvis vil sende digitale signaler helt frem til sluttbruker.

Den første tilsvarende kontrakten ble inngått med Telia. Græe sier til digi.no at selskapet er godt fornøyd med fremdriften i denne avtalen.Telia startet i november 1997 digitale sendinger til sine abonnenter. Græe vil imidlertid ikke ut med tallmateriale som indikerer hvor raskt utviklingen i Sverige har gått. Telia har uttalt at de regner med at totalt cirka én million abonnenenter (av totalt 1,3) vil være tilknyttet digital-tv innen midten av 1998.

Mengden utstyr som leveres fra Tandberg Television har mindre med antall abonnenter å gjøre, men bestemmes blant annet av hvordan infrastrukturen er bygget ut, samt geografiske faktorer.

Sverige er i likhet med Nederland og Holland, de landene som har vært tidligst ute med å bygge ut digitalt tv. Dette skyldes både et stort antall kabel-tv-abonnenter og at markedet domineres av få og store aktører.

Tandberg Television legger frem 1997-resultatet torsdag 12. februar.

Til toppen