Gjenreiste marginen i vanskelig kvartal

Ergogroup-sjef Terje Mjøs har hatt et utfordrende år, særlig innen IT-drift.

Veien tilbake til tilfredsstillende lønnsomhet i den norske driftsvirksomheten vil ta tid, advarer Ergogroup-sjef Terje Mjøs.
Veien tilbake til tilfredsstillende lønnsomhet i den norske driftsvirksomheten vil ta tid, advarer Ergogroup-sjef Terje Mjøs. (Bilde: TrondHeggelund.no)

Ergogroup-sjef Terje Mjøs har hatt et utfordrende år, særlig innen IT-drift.

Tallene som Ergogroup legger fram i dag blotlegger 2009 som et tøft år, og at fjerde kvartal, trass omsetningssvikt på 14 prosent fra samme kvartal 2008, viser oppmuntrende lyspunkter.

Omsetningen i fjerde kvartal 2009 havnet på 1 379 millioner kroner, mot 1 605 millioner kroner i 2008. Driftsresultat etter avskrivninger men før amortisering – EBITA – er redusert med 17,6 prosent til 108 millioner kroner. Halverte netto finanskostnader og 31 millioner kroner i gevinst ved salg av selskapet Eiendomsverdi er hovedforklaringen på at resultatet før skatt havner på 106 millioner kroner, nesten dobbelt så mye som i 2008.

Sammenlikningen mellom hele 2008 og hele 2009 viser at omsetningen faller med 8,3 prosent til 5,2 milliarder kroner, mens EBITA faller med 37 prosent til 280 millioner kroner.

Det administrerende direktør Terje Mjøs trøster seg med, er at EBITA-marginen er 7,8 prosent i fjerde kvartal 2009. Det er en tilbakegang fra fjerde kvartal 2008, da marginen var 8,2 prosent. Poenget for Mjøs er at EBITA-marginen var 7,8 prosent for hele 2008, og helt nede i 5,4 prosent for hele 2009. Fjerde kvartal 2009 er med andre ord tilbake på samme nivå som gjennomsnittet for hele 2008.

Veien tilbake til tilfredsstillende lønnsomhet i den norske driftsvirksomheten vil ta tid, advarer Ergogroup-sjef Terje Mjøs.
Veien tilbake til tilfredsstillende lønnsomhet i den norske driftsvirksomheten vil ta tid, advarer Ergogroup-sjef Terje Mjøs. Bilde: TrondHeggelund.no

– Sett i forhold til usikkerheten og den krevende markedssituasjonen som har preget 2009, er jeg tilfreds med måten fjerde kvartal avrunder året på. På tross av en negativ organisk vekst leverer vi marginer i fjerde kvartal nesten på samme nivå som i 2008. I tillegg er jeg godt fornøyd med en sterk kontraktsinngang og en god kontantstrøm, sier Mjøs.

Ergogroup har to ulike typer virksomhet, henholdsvis «Løsninger og applikasjonstjenester» og «Drift og infrastrukturtjenester». Drift er den største, og det er der de største utfordringene ligger.

Innen drift sviktet omsetningen med 15 prosent fra fjerde kvartal 2008 til fjerde kvartal 2009, til 910 millioner kroner. Samtidig falt EBITA-marginen fra 6,1 prosent til 4,2 prosent.

– Omsetningsreduksjonen skyldes i hovedsak reforhandlede avtaler med selskapets største kunde. Ergogroups tidligere omtalte effektiviseringsprogram ble videreført i fjerde kvartal, og har hatt sterk fokus på standardisering og kostnadsreduksjon. Veien tilbake til tilfredsstillende lønnsomhet forventes å ta noe tid, med en gradvis forbedring gjennom 2010, heter det i årsmeldingen.

Innen løsninger greide Ergogroup å opprette omtrent samme EBITA, trass en omsetningsreduksjon på 10,9 prosent til 578 millioner kroner. Det gjenspeiler en bedring av marginen fra 11,1 prosent til 12,6 prosent. Det er særlig den norske delen av dette segmentet som leverer gode resultater.

Ifølge Ergogroup preges resultatutviklingen i 2009 av markant nedgangskonjunktur i Sverige, og av avventende holdning hos store kunder og tøffere konkurranse om oppdragene i Norge.

– Vi forventer at første kvartal 2010 resultatmessig … blir i linje med første kvartal 2009. En virkelig konjunkturoppgang ventes først i 2011, heter det i årsmeldingen, der det vises til vurderinger gjort av analyseselskapet IDC om at framtidsutsiktene i det nordiske IT-markedet fortsatt er usikre ved inngangen til 2010.

Ergogroup la stor vekt på «cloud computing» («nettskyen») ved sin årlige kundesamling IT-tinget i september. I årsmeldingen heter det at nettskyen vil ha en «sterkt standardiserende og prispressende effekt».

    Les også:

Til toppen