Gjensidige velger Windows og Office

Slutter seg til rekken av norske finansinstitusjoner som bytter ut IBM innen kontorstøtte.

Gjensidige velger Windows og Office

Slutter seg til rekken av norske finansinstitusjoner som bytter ut IBM innen kontorstøtte.

Gjensidige har inngått en avtale med sikte på å få hele konsernet over på en ren Microsoft-plattform for all kontorstøtte, går det fram av en pressemelding.

Avtalen innebærer at Gjensidige skifter ut sin IBM-plattform for å konsolidere på en ren Microsoft-plattform, heter det. Avtalen omfatter kontorpakken Office 2007 og Windows Vista på klientsiden, og serverløsningene Sharepoint, Exchange, Windows Server, Configuration Manager, Terminal Server og SQL Server.

Kontrakten har en verdi på 30 millioner kroner over tre år. Den gir tilgang til nye lanseringer i løpet av avtalen, som Windows 7 og Office 14.

Per Kåre Olsen, direktør IKT Styring og Arkitektur i Gjensidige, sier at man ønsker å imøtekomme nye arbeidsformer, ny struktur og ambisjoner knyttet til distribusjon, prosessorientering og kundefokus.

– Den nye plattformen er ment å bli en konsernløsning, som skal redusere kostnader, styrke sikkerheten og samhandlingen i konsernet og tilby ny funksjonalitet, sier Olsen.

Vigdis Austrheim, direktør for storkundeavdelingen i Microsoft Norge, sier at finansinstitusjoner som Storebrand, Sparebanken Vest og Nordea har gjort det samme valget tidligere.

    Les også:

Til toppen