Glimrende for Java-utvikling for Windows

Microsofts nye Visual J++ 6.0 , som er en del av utviklingspakken Visual Studio, har fått en rekke nyttige forbedringer, men er enda nærmere tilknyttet Windows enn tidligere. digi.no har testet utviklingsverktøyet.

Microsoft Visual Studio 6.0 kom nylig ut på markedet i Norge. Aller sist kom den ferdige utgaven av Visual J++ 6.0, Microsofts verktøy for utvikling i Java. Dette er den tredje utgaven av Visual J++, den forrige het versjon 1.1, men Microsoft har nok kommet til at det er greit at alle produktene i Visual Studio har samme produktnummer.

De fleste kjenner vel til stridighetene mellom Microsoft og Sun om Microsofts bruk av Java. Microsoft har utvidet Java med sine egne proprietære løsninger, slik at Microsoft Java ikke er noe kryssplattformspråk hvis man ser på helheten. Det er likevel fullt mulig å lage kryssplattformkode ved hjelp av Visual J++, men det krever at programmereren er litt oppmerksom.
Visual J++ er kraftig forbedret i forhold til forrige utgave. For det første er brukergrensesnittet nå basert på det man finner i Visual Basic. Dette er laget for at utviklingen av applikasjoner skal gå raskere (RAD - Rapid Application Development), noe det faktisk i mange tilfeller gjør. Grensesnittet er svært intuitivt og det tar kort tid å lære seg de viktigste funksjonene. Programmeringen blir hendelsesstyrt, det vil at man tar utgangspunkt i brukergrensesnittet og deretter lager kildekode til de forskjellige kontrollene på skjemaene man oppretter. Utvikleren vil typisk veksle mellom skjemavisning og kildekodevisning.


På bildet over kan man til venstre se verktøykassen for skjemavisningen, midt på bildet skimter man et skjema under oppbygging. Øverst til høyre er det en prosjektutforsker som gir oversikt over prosjekter og relaterte filer, mens man nederst til høyre kan se et vindu for egenskapene til en av kontrollene på skjemaet.

Med på å øke utviklingshastigheten er også Microsofts nye IntelliSense-teknologi. Dette er en omfattende hjelpefunksjon som gjør selve skrivingen av Java-koden betydelig enklere. Java, som er et objektorientert språk, bruker klasser. Klasser er ofte deriverte fra andre klasser, slik at man til slutt får et hierarki av klasser. De deriverte klassene arver egenskapene til klassene lenger opp i hierarkiet, noe som medfører at det gjerne blir veldig mange egenskaper eller attributter å holde styr på. Attributtene består gjerne av variabler og metoder.
Ved hjelp av IntelliSense kan man, etter at man har opprettet en ny instans av en klasse, enkelt få en oversikt over alle funksjoner og variabler som er medlemmer i denne instansen. Man skriver først inn navnet på instansen, for eksempel button1. Når man så skriver et punktum, dukker det opp et lite vindu på skjermen hvor alle medlemmene til instansen er listet opp, uansett hvilken klasse de opprinnelig er definert og deklarert i.


Mange vil kanskje greie å holde styr på klasser man har opprettet selv, men nå inkluderer Visual J++ også Windows Foundation Classes (WFC), et svært omfattende klassebibliotek for å lage applikasjoner til Windows. Å ha full oversikt over alt dette biblioteket inneholder, er det de færreste som har. Dette betyr at man ofte må slå opp for å finne ut hvilke medlemsfunksjoner og -variabler de forskjellige objektene inneholder. IntelliSense er selvsagt ikke nok til at man kan greie seg uten oppslagsverk, men det er et godt stykke på vei. I tillegg fungerer IntelliSense også som en automatisk kompletteringsmekanisme av lange ord. Man skriver tilstrekkelig mange tegn til at listen viser ordet man er ute etter, deretter trykker man 'TAB'. Da blir ordet skrevet helt ut.

Det må også legges til at IntelliSense ikke bare oppgir navnet på medlemmene av klassene, men også forteller hva slags format parameterne til medlemsfunksjonene og -variablene skal ha. Nok en gang kan man klare seg uten oppslagsverk.

Det at Visual J++ nå inkluderer WFC, gjør det mulig å skrive fullstendige Windows-applikasjoner i Java. Ulempen er at man må passe på ikke å inkludere klasser fra WFC hvis man skal lage flyttbare applikasjoner eller appletter. Appletter som inneholder WFC kan kun kjøres på Windows-baserte web-servere, Microsoft vil nok anbefale sin egen Internet Information Server. WFC omfavner også objektmodellen for Dynamic HTML som er implementert i Internet Explorer 4.0 og som lar brukeren dynamisk manipulere HTML på både klienten og serveren.

Det er enkelt å lage databaseapplikasjoner med Visual J++. Har man en ferdig database, kan man ved hjelp av en Wizard lage en standard applikasjon ved hjelp av noen få valg med musen. Ved hjelp av applikasjonen kan man vise fram, opprette eller slette poster for de feltene man ønsker. Det er selvsagt også mulig å fjerne eller tilføye funksjonalitet til applikasjonen. Det finnes støtte for datatilgang ved hjelp av ADO (ActiveX Data Objects), RDS (Remote Data Service), OLE DB (Object Linking and Embedding DataBase) og ODBC (Open DataBase Connectivity).

Med Visual J++ 6.0 Professional følger også Visual Component Manager, et felles verktøy for hele Visual Studio som hjelper brukeren med å håndtere komponenter i forbindelse med Visual Studio, ikke minst når det gjelder gjenbruk. Komponentene er sortert etter type, for eksempel som Java-klasser eller ActiveX-kontroller. Man står helt fritt til å endre og opprette mappene komponentene er sortert i.

Med Visual J++ 6.0 Professional følger det en spesialutgave av MSDN Library som inneholder dokumentasjon for hele Visual Studio 6.0. De to CD-ene inneholder også programmeringseksempler, hele bøker om forskjellige temaer rundt programmering av Windows-plattformen, Microsoft Knowledge Base med informasjon om feil og problemer vedrørende alle Microsofts applikasjoner, samt mye annet.

Alt i alt synes digi.no at Microsoft Visual J++ er blitt et mye bedre produkt, det er enklere å bruke og har mye kraftigere verktøy. Vi understreker at vi her kun har tatt for oss noen av nyhetene i Java-verktøyet. Er det noe vi savner, så er det bedre eksempler på hvordan man bruker de forskjellige metodene i WFC. I tillegg er det temmelig irriterende at når man ser på indeksen i online-dokumentasjonen, så vises alle oppslagsordene selv om man kun søker innen dokumentasjonen for ett av produktene. Riktignok er oppslagsordene for produktet man ser etter uthevet, men det er ofte ganske langt mellom de aktuelle ordene, slik at man må belage seg på å scrolle mye.

For brukere som primært arbeider med web-applikasjoner som ikke skal kjøres på Microsoft-baserte servere, finnes det nok andre produkter som kan være minst like gode. Men de som ønsker å utvikle Java-applikasjoner for Windows-miljøet skal trolig lete lenge for å finne et produkt som er like omfattende og samtidig har den støtten som blant annet IntelliSense gir.

Omtrentlig pris for Microsoft Visual J++ 6.0 er 1.050 kroner for standardutgaven og 5.700 kroner for Professional-utgaven. Begge priser er eksklusiv mva. De viktigste forskjellene på de to produktene er at Pro-utgaven har bedre databasestøtte, mer fleksibel pakking av applikasjonene, mulighet for å lage gjenbrukbare COM- og ActiveX-objekter, samt at den inkluderer Visual Component Manager og Windows NT 4.0 Option Pack.

Til toppen