Global One: Åpen linje til Kina

Kina har nå fått sin første åpne internasjonale linje for overføring av store datamengder, telefoni og multimediatjenester. Den nye direkte linjen ble åpnet da Global One denne uken inngikk en avtale med Telecom China.

Inntil nå har det kun vært mulig å overføre store datamengder til og fra Kina etter individuelle avtaler med den kinesiske teleoperatøren. Nå holder det med avtale med Global One.

- Kina-avtalen er meget gunstig for internasjonale bedrifter. Gjennom vårt globale nett har de nå fått en åpen linje til Kina. Dermed unngår de å leie individuelle og dyre faste linjer for sine IT-overføringer, sier salgsdirektør Stein Y. Maka i Global One i Norge. Han forteller at flere større norske selskaper som opererer i Kina lenge har etterspurt denne tjenesten.

Innen utgangen av 1997 vil Global Ones nettverk omfatte over 45 land. Selskapet har nå 800 såkalte nettverksnoder i 32 land. Hovedtjenesten på den nye kommunikasjonslinjen til Kina tilbyr såkalt Frame Relay med aksesshastigheter fra 64 kbps og oppover.

Til toppen