Globale dverger

De statseide telemonopolene i Norden ruver i sine hjemland, men er heller små i global sammenheng.

Telenor er landets største IT-selskap med en omsetning på 22 milliarder og vel 19.000 ansatte. På samme måte er Telia størst i Sverige og Norden med en omsetning på det dobbelte av Telenor, 44 milliarder, og vel 35.000 ansatte.

Men de blir små når en sammenligner med for eksempel det amerikanske telekomselskapet AT&T, som omsetter for 400 milliarder kroner og har 130.000 ansatte. Et selskap som British Telecom har 127.000 ansatte.

Til toppen