Globalstar halverer staben

Globalstar klarer driften ut året, men så er det slutt på pengene. Den svenske konsernsjefen Olof Lundberg, sier nå opp halvparten av de 340 ansatte for å drøye kontantkassa på 98 millioner dollar så lenge som mulig.

Mobiltelefoni via satellitt har ikke blitt noen suksess. I fjor ble Iridium slått konkurs, og etter innvesteringer på rundt 60 milliarder kroner ble konkursboet i år solgt for vel 25 millioner dollar. Globalstar Inc, der aksjonærene har bidratt med vel 3,5 milliarder dollar ( eller drøye 30 milliarder kroner), kan nå lide samme sjebne.

Selskapet sitter med en kontantbeholdning på 98 millioner dollar etter en drift som så langt bare har skaffet til veie vel 55.000 kunder. Disse kundene ringte imidlertid ikke for mer enn 2,3 millioner dollar det siste kvartalet - en brøkdel av hva som trengs for at selskapets inntekter skal holde tritt med kostnadene.

Olof Lundberg er helt åpen for selskapets framtid. Får ikke selskapet tilgang til nye penger i år, vil det ikke makte å opprettholde driften i 2002.


Lundberg håper nå på at en restruktureringsplan skal falle i smak hos investorene.

Men med tap siste kvartal på 145 millioner dollar, som riktignok er mindre enn 216,7 millioner dollar på samme tid i fjor, skal det en del til for å få eierne til å akseptere en ny plan som koster enda mer penger. For Loral Space & Communications, Qualcomm og Vodafone-AirTouch, som alle vil måtte avskrive store beløp om satellittselskapet går konkurs, er kanskje ikke alternativene mange nå.

Wall Street Journal skriver at at Globalstar allerede har unnlatt å betale ned på deler av gjelden.

Til toppen