Godkjente Microsoft-lisenser som åpen kildekode

Åpen kildekode-miljøet har akseptert at to Microsoft-lisenser tilfredstiller kravene for åpen kildekode.

Åpen kildekode-miljøet har akseptert at to Microsoft-lisenser tilfredstiller kravene for åpen kildekode.

Open Source Initiative (OSI) kunngjorde nylig at styret i organisasjonen med stort flertall har akseptert at Microsoft Public License (Ms-PL) og Microsoft Reciprocal License (Ms-RL) tilfredsstiller de 10 kriteriene i definisjonen for åpen kildekode. Styret anbefaler derfor at de to lisensene blir godkjent som åpen kildekode-lisener.

Microsoft henvendte seg for en tid tilbake og ba om å få godkjent lisensene etter de vanlige reglene. Michael Tiemann i OSI bemerker at dialogen med Microsoft har vært konstruktiv og at debatten under evalueringen har vært livlig og grundig.

Til toppen