Google dropper gratis lagring av ubegrenset antall fotografier

Innfører nye grenser, men ikke med tilbakevirkende kraft.

Google dropper gratis lagring av ubegrenset antall fotografier
Google Photos er blant Googles mest populære tjenester. Det er ikke sikkert tjenesten fortsetter å være like populær når mengden bilder som lagres gratis, blir mer begrenset Foto: Google

Google-kontoer, både forbrukerutgavene og de som er tilknyttet Google Workspace (tidligere G Suite), inkluderer en gitt mengde lagringsplass, men det er langt fra alt innhold som brukerne kan ha hos Google som i dag belaster denne lagringsplassen. 

Dette innebærer at brukerne har ubegrenset lagringsplass til filer opprettet i tjenestene Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms eller Jamboard, samt bilder og videoer i Google Photos hvor størrelsen er redusert til såkalt «High quality». Dette tilsvarer inntil 16 megapiksler for fotografier og 1080p for video.

Slutt på moroa

Nå varsler Google at dette kommer til å ta slutt, i alle fall delvis. 

Fra den 1. juni 2021 vil nytt innhold av de nevnte typene belastes kvoten. Det vil si at alle dokumenter, foto og videoer som er lastet opp eller opprettet i Google-tjenestene før denne datoen, vil kunne lagres helt uavhengig av kvoten. Men lagringsplassen til alt som opprettes, lastes opp eller endres etter denne datoen, vil bli trukket fra kvoten. 

I vanlige Google-kontoer er 15 gigabyte med lagringsplass inkludert. Google mener at det for de fleste vil ta flere år før denne lagringsplassen blir brukt opp, dersom de fortsetter å laste opp bilder i dagens tempo. En individuell prognose er tilgjengelig her.

Når lagringsplassen er brukt opp, må brukeren enten slette noe, abonnere på mer lagringsplass eller velge en annen tjeneste. 

Sletting av innhold

Google innfører nå også nye policyer for automatisk sletting av innhold. Den ene gjelder inaktive kontoer. Etter den 1. juni 2021 vil Google kunne slette innhold i kontoer som har vært inaktive i minst 24 måneder, det vil si at brukeren ikke har logget seg inn på den i løpet av perioden. Det andre gjelder tilfeller hvor lagringsgrensen knyttet til Gmail, Drive og Photos har vært overskredet i mer enn to år.

Brukerne skal få flere varsler før slettingen faktisk skjer, men det forutsetter trolig at brukerne faktisk mottar varslene, for eksempel ved at epost videresendes til en aktiv konto. 

Les også