Gmail og personvern

Google endrer epostskanningen for å unngå rettssak

Googles skanning og prosessering av epost som sendes til og fra Gmail, må endres. Men endringene er tilsynelatende ubetydelige fra et brukerståsted.
Googles skanning og prosessering av epost som sendes til og fra Gmail, må endres. Men endringene er tilsynelatende ubetydelige fra et brukerståsted. (Bilde: All Over Press)

Google har inngått forlik med motpartene i en rettsstrid om selskapets skanning av innkommende- og utgående eposter i Gmail til annonseformål. Dette skriver The Verge

Siden 2013 har flere små grupper med epostbrukere forsøkt å få anlagt et gruppesøksmål mot Google på grunn av selskapets skanning og indeksering av epostinnhold for å kunne vise Gmail-brukerne mer relevante annonser. Hovedargumentet har vært at Gmail-brukerne selv riktignok har samtykket til betingelsene for å bruke Gmail, inkludert den nevnte skanningen.

Men det samme gjelder ikke personer som ikke er Gmail-brukere, men som sender epost til Gmail-brukere. Også deres epost blir skannet av Google. 

Les også: Google: – Vi skanner e-posten din

Avviste gruppesøksmål

I 2014 ble gruppenes samlede forsøk på å anlegge et virkelig gruppesøksmål mot Google på vegne av alle berørte personer, avvist. Begrunnelsen til den ikke helt ukjente dommeren i saken, Lucy Koh, var at de ulike søksmålene var for forskjellige til at de kunne samles i et gruppesøksmål. 

En videre forfølgelse av saken måtte dermed gjøres av saksøkerne individuelt eller av små grupper. Og det er dette som nå har skjedd. 

Søksmålet som nå har endt opp med forlik, ble anlagt av Daniel Matera og Susan Rashkis i 2015 på vegne av seg selv og andre berørte.

Etter to måneder med forhandlinger og gjennomgang av mer enn 130 000 dokumentsider som Google har produsert, har partene kommet fram til det advokatene til Matera og Rashkis kaller for en betydelig endring i Googles forretningspraksis.

Allerede i Apps for Education: Google begrenser annonseskanning

Liten betydning?

For utenforstående kan endringene derimot virke nærmest ubetydelige. 

I dag utfører Google all skanningen av epost, både innkommende og utgående, før meldingene dukker opp i innboksen eller utboksen til Gmail-brukeren. Dette er nødvendig i forbindelse med blant annet sikkerhetsskanning og spamfiltrering, som ingen ønsker at skal havne i innboksen. Men også prosessering med det formål å vise relevante annonser eller å opprette brukerprofiler for annonsører, blir gjort før brukerne selv får tilgang til epostene. 

Det Google har gått med på i forliket, er å utsette skanningen til etter at epostmeldingen er tilgjengelig for brukeren i Gmail-brukergrensesnittet. Det er i liten grad forklart i forliksteksten hvordan dette kan dempe saksøkernes bekymring. Men ifølge saksøkernes advokater er disse tiltakene tilstrekkelige til å bringe Google forretningspraksis på linje med gjeldende personvernlovgivning. 

I tillegg til dette har Google sagt seg villige til ikke å motsette seg et krav om å dekke motpartens advokatutgifter på 2,2 millioner dollar, samt å betale 2000 dollar til både Matera og Rashkis.

Det gjenstår fortsatt at domstolen ved dommer Koh godkjenner forliket, noe som tilsynelatende ikke vil bli avgjort før i mars 2017.

Bakgrunn: Gmail-skanning kan være ulovlig

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)
Til toppen