Google-tjenester frigjøres fra Google+

Starter med YouTube.

Google-tjenester frigjøres fra Google+
Google vil ikke lenger kreve at brukerne har Google+-profil for blant annet å kommentere på YouTube. I stedet for å være navet i selskapets tjenesteportefølje, gjøres Google+ nå til en langt mer separat tjeneste. Bilde: btwashburn/Flickr (CC BY 2.0)

Uavhengig av hva en måtte mene om Google+, så greide Google aldri å gjøre tjenesten til det selskapet i utgangspunktet hadde tenkt – et sentral plattform for å knytte selskapets mange ulike tjenester sammen omkring en offentlig brukerprofil. Brukerne skulle på sin side få hjelp til knytte seg til andre brukere tilsvarende interesserer, samt å kunne dele innhold og erfaringer med disse på en måte som skulle minne om det man gjør i det virkelige liv.

Selv om tjenesten rent teknisk nok fungerte greit, har den av mange blitt sett på som en unødvendig konkurrent til blant annet Facebook, i alle fall når det dreier seg brukernes oppmerksomhet, selv tjenesten nok egentlig har mer felles med Twitter enn Facebook.

Dessuten gjorde Google en del valg som selskapet nå i ettertid har innsett at ikke har fungert.

Leste du denne? Nå kan Google Maps vise deg hvor du har vært 

Skilles ut

Derfor begynte selskapet denne våren å skille ut noen av de mest vellykkede delene av Google+, som uansett ikke dreier seg om kjernefunksjonaliteten i Google+, i separate tjenester. Dette gjelder blant annet Google Photos, som ikke krever at brukerne har en Google+-profil.

Det er ingenting som foreløpig tyder på at Google+ som en separat tjeneste vil forsvinne. Tvert imot vil den framover i stadig større grad framstå som en helt separat tjeneste, ved at andre Google-tjenester i mindre grad vil være knyttet til Google+-profilene.

For utviklingen av Google+ har ikke stoppet opp. Så sent som i mai fikk Google+ betydelig ny funksjonalitet.

Store endringer: Google+ splittes i tre 

Fokusert

I går kunngjorde Google at Google+ i enda større grad skal gjøres fokusert på kjerneområdene, uten at den påtvinges brukere av andre Google-tjenester.

Ifølge Google+-sjef Bradley Horowitz har brukere av selskapets tjenester fortalt selskapet at de setter pris på at de kan bruke den samme kontoen på tvers av alle Google-tjenestene, men at det ikke gir mening at Google+-profilen utgjør identiteten innenfor alle andre Google-produkter man måtte benytte.

Mer disiplin: – Google roer ned nyansettelser 

YouTube

Derfor vil det i framtiden være selve Google-kontoen, og ikke den eventuelt tilknyttede Google+-profilen, som Google-brukerne i framtiden vil kunne benytte når de kommuniserer med kontaktene sine, opprette en YouTube-kanal eller deler innhold.

Denne endringen innføres først på YouTube, hvor det innen noen uker igjen vil bli mulig å laste opp eller kommentere videoer, samt opprette kanaler, uten å ha en Google+-profil. Brukere som allerede har en tilknyttet Google+-profil, vil kunne slette denne. Men dette vil først kunne gjøres om noen måneder. Gjør man det allerede nå, slettes også brukerens YouTube-kanal.

Brukere som ikke er interessert i å beholde sin offentlige Google+-profil, skal tilbys bedre løsninger enn i dag for å slette disse.

I praksis betyr dette at Google+-medlemskap i framtiden kun vil kreves for å bruke selve Google+. Horowitz utdyper betydningen av dette i dette Google+-innlegget.

Bakgrunn: Innrømmer YouTube-tabbe