Googles kunstige intelligens klarte å «finne opp» kryptering uten menneskehjelp

Kunstig intelligens (illustrasjonsbilde).
Kunstig intelligens (illustrasjonsbilde). (Bilde: Colourbox)

Et team fra Google Brain har vist at datamaskiner på egen hånd kan lære hvordan de kan beskytte meldinger fra å kunne bli lest av andre – altså skape sin egen krypteringsløsning uten å bli lært bestemte krypteringsalgoritmer. Det skriver New Scientist.

Google Brain er et forskningsprosjekt hos Google, som jobber med såkalt «deep learning» – en avansert form for maskinlæring og kunstig intelligens. 

Nå har forskerne Martín Abadi og David Andersen hos Google Brain demonstrert hvordan såkalte nevrale nettverk – en etterligning av hvordan menneskehjernen fungerer – selv kan skape enkle krypteringsteknikker for å beskytte informasjon.

Alice, Bob og Eve

Ifølge New Scientist startet forskerne med tre nevrale nettverk som de kalte Alice, Bob og Eve. Hvert av systemene ble trent opp til å utføre ulike oppgaver. Alice skulle sende en hemmelig melding til Bob, som Bob så skulle forsøke å dekryptere. Eves oppgave var å prøve å tjuvlytte på samtalen.

For å forhindre at Eve eller andre kunne lese den hemmelige meldingen måtte Alice gjøre om den originale meldingen i klartekst på en slik måte at kun Bob – og ingen andre – kunne tolke den. Både Alice og Bob fikk på forhånd utdelt et sett med sifre som utgjorde «krypteringsnøkkelen». Eve hadde ikke tilgang til denne.

Mens de nevrale nettene i starten var dårlige til å sende hemmelige meldinger, viste det seg at de ble bedre etter hvert som de fikk mer trening. Alice begynte ifølge forskerne å utvikle sin egen strategi for hvordan meldingene skulle krypteres, og Bob lærte hvordan meldingene kunne dekrypteres.

Etter 15 000 forsøk klarte Bob å dekryptere Alices krypterte meldinger til klartekst, mens Eve kun klarte å gjette 8 av de 16 bitsene meldingen besto av. Hver bit var 0 eller 1, som betyr at Eve ikke gjorde en bedre jobb enn man ville oppnådd med ren gjetting.

Analyseselskapet Gartner gikk for øvrig nylig ut med en rapport hvor de sier at kunstig intelligens og maskinlæring vil være blant de viktigste teknologitrendene i 2017, og selskaper som IBM og Microsoft satser mye på dette. For snart ett år siden gikk også en rekke teknologitopper og investorer, blant annet Teslas Elon Musk, sammen om å etablere OpenAI – en organisasjon som skal forske på kunstig intelligens.

Kommentarer (15)

Kommentarer (15)
Til toppen