Gratis PC til alle husstander på Tjøme

Tjøme vil være en pilot-kommune i en gigantisk IT-satsing, sammen med store aktører som Compaq, Microsoft, Telenor og Nærings- og handelsdepartementet.

Jørn Fuglår - lokalpolitiker i Tjøme kommune og kyndig IT-mann fra Luftforsvarets stasjon på Mågerø - er mannen bak ideen, som vil være et steg videre for IT-prosjektet ved Tjøme ungdomsskole der også Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet, Microsoft og Compaq var med.

Fuglår sier til digi.no at det foreløpig bare er snakk om en idé, og at ingen har tatt stilling til finansieringen ennå. Men han er optimistisk med sikte på å få realisert prosjektet:

- Det finnes så mange kreative mennesker her, og aktørene virker så positive at dette tror jeg ordner seg, sier han.

Den 20. mai skal representanter fra Tjøme kommune, velforeningen, næringsforeningen, Nærings- og handelsdepartementet, Microsoft, Compaq og Telenor Bedrift samles til et møte hvor de diskuterer prosjektets videre utvikling.

Fuglårs ønske med prosjektet er en generell kompetanseheving. - Det er et samspill mellom innbyggere, næringsliv og kommune, og det er viktig å se ting i sammenheng. Hvis Nærings- og handelsdepartementet kommer inn, passer prosjektet fint som en del av departementets næringsrettede IT-plan, mener Fuglår.

- Hvis vi får et engasjement hos aktørene vil vi etablere et forprosjekt, hvor vi avklarer målsettingene. Forslaget er heller ikke realitetsvurdert, det er bare jeg som har jobbet med det, sier Fuglår til digi.no. Han er redd for å love for mye, slik at mange blir skuffet dersom prosjektet ikke blir noe av.

Tanken er at alle som mottar gratis PC skal delta på et innføringskurs av ubestemt varighet. Dette er for å heve kompetansen nok til at alle kan ha nytte av prosjektet.

Ordfører Roar Tandberg i Tjøme kommune sier til digi.no at prosjektet er svært spennende, sett fra kommunens side.

- Det åpner for store muligheter for kommunen til å gi informasjon om det vi holder på med, sier han.

Kommunen bidrar med personer til et eventuelt forprosjekt, samt at de har bevilget 100.000 kroner som en engangssum til forprosjektet. Dette er i tråd med kommunens IT-plan.

- Utover dette, vil vi prøve å få offentlige midler, sier Tandberg.

Til toppen