Greie tall fra Tandberg Data

Tandberg Data leverte et resultat på 80,5 millioner kroner før skatt for 1997. Omsetning og driftsresultat var noe lavere enn ventet.

Omsetningen i 1997 ble på 888,8 millioner kroner, mot en omsetning på 828,8 millioner kroner i 1996. Driftsresultatet ble på 76,7 millioner kroner, opp fra 49,9 millioner kroner.

Foreløpig resultater 1997, alle tall i millioner kroner:

1997 1996
Omsetning 888,8 828,8
Driftsresultat 75,6 49,9
Resultat før skatt 80,5 42,9

Tallene for 1996 er rensket for ekstraordinære inntekter i forbindelse med salg av bygningsmasse i Oslo (+49 mill) og omstillings og garantikostnader (-30,3 mill), for å gjøre resultatet sammenlignbart.

digi.no vil komme med utfyllende saker i løpet av formiddagen.

Til toppen