Grete Knudsen: Telenor må få opp farten

Statsråd Grete Knudsen er enig i at Telenor arbeider alt for tregt for å øke utbyggingen av bredbånd.

- Det kan virke som om de toneangivende teleselskapene er mer interessert i å opprettholde tellerskrittbaserte teletjenester lengst mulig, heller enn å tilby bredbåndstjenester, sier teleanalytiker Tore Aarønæs i Norsk Telecom AS.

På oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet har han utarbeidet en rapport om det norske bredbåndsmarkedet, der en av konklusjonene er at Telenor ikke har dårlig tid når det gjelder behovet for bredbåndsutbygging.

- En av årsakene til at bredbåndsutbyggingen er så treg kan være at internettbrukernes bruk av tellerskritt i dag er en så god butikk for Telenor og andre at de ikke vil gi slipp på trafikken. Derfor venter en i det lengste med bredbåndsutbygging, for eksempel med ADSL.

For mens Telia har installert 100.000 ADSL-tilknytninger, har Telenor installert knapt 4000 tilknytninger.


I departementets rapport pekes det også på at den manglende konkurransen i telemarkedet legger en demper på bredbåndsutbyggingen. Aarønæs sier til digitoday.no at en i kobbernettet allerede har et 3/4-dels bredbåndsnett som lett kan tas i bruk. - Men spillereglene er i dag slik at konkurrentene til Telenor opplever det som tungvint og ulønnsomt å ta i bruk kobbernettet til for eksempel DSL-tilknytninger.

Telia tilbyr for eksempel en annen aktør å leie frekvenser for ADSL på et kobberpar der Telia leverer vanlig telefoni, for bare 600 svenske kroner i året. Det billigste kobberproduktet fra Telenor koster til gjengjeld over 2000 kroner i året.

Knudsen sa seg på en pressekonferanse fredag enig i at Telenor måtte få opp farten.

- Vi har alle et ansvar for å øke utbyggingshastigheten. Det er naturlig for departementet å samtale med de største aktørene. Det er viktig å øke konkurransen i markedet, sa hun. Men Knudsen sa også at det er viktig å øke tilgangen på innhold og henvendte seg da spesielt til NRK og TV 2.

Per dags dato er det i 64 prosent av kommunene med bredbåndstjenester bare en tilbyder, mens Oslo ligger på topp med 20. Norsk Telecom definerte i sin rapport bredbånd til alt over vel 300 kbps.

Til toppen