Grønt lys for Bay/Nortel-fusjon

USAs konkurransetilsyn FTC (Federal Trade Commission) vil ikke legge hindre i veien for historiens til nå største fusjon innen telekom og data: Nortels oppkjøp av Bay Networks.

De regulatoriske myndighetene har sett på om fusjonen bryter med amerikanske antitrustlover, og om et sammenslått Bay/Nortel vil få for stor markedsmakt, men uten å finne noe vesentlig å sette fingeren på, hevder de to selskapene overfor CNET.

Det var i midten av juni Nortel annonserte oppkjøpet av Bay - en handel verdsatt til omlag 70 milliarder norske kroner. Bays aksjonærer skal stemme over den foreslåtte fusjonen 28. august. Svarer generalforsamlingen ja, forventes avtalen om fusjon å bli gjennomført en gang i løpet av tredje kvartal i år.

Bay Networks vil fremdeles bli hetende Bay Networks i Norge, selv om bedriften blir en enhet underlagt Nortel-konsernet.

Til toppen