Grønt lys for Telia-Sonera

Fusjonen mellom Telia og finske Sonera ser ut til å være i boks.

Telia melder nå om at de sitter på 94,8 prosent av aksjene i Sonera. Dermed er kravet om 90 prosents aksept fra Sonera-aksjonærene oppnådd.

Det endelige resultatet aksepten vil imidlertid offentliggjøres torsdag, skriver iMarkedet.

Sonera-eiere som ikke ønsker Telia-aksjer, vil få kontant oppgjør i stedet.

Sonera har cirka 7.400 ansatte og hadde i fjor en samlet inntekt på vel 16 milliarder kroner. Den finske stat er i dag Soneras største eier og kontrollerer vel halvparten av aksjene i selskapet. Internasjonale investorer har rundt 30 prosent av aksjene, mens resten er spredt blant forholdsvis små finske eiere.

Til toppen