Grov barneporno på nett er firedoblet

Grov barne-porno og overgrepsbilder på nett er firedoblet på tre år, viser en ny rapport.

Politiet er på mange måter maktesløse i kampen mot barneporno på nett. Nye Kripos er ansvarlig for en billeddatabase som skal inneholde minst 800 000 bilder. Bare 414 av barna som er avbildet er identifisert.

En million overgrepsbilder ligger på Interpols database som viser misbruk av 20.000 forskjellige barn. Under 600 av disse barna er blitt identifisert.

I 2006 fant IWF (Internet Watch Foundation), som er den britiske ideelle organisasjonen som står bak og som har som oppgave å forhindre spredningen av ulovlig materiale på Internett, fire ganger så mange overgrepsbilder av alvorlig karakter som i 2003, skriver Aftenposten.

I fjor viste i alt 29 prosent av alle bildene grove forhold som voldtekt eller sadistiske seksuell aktivitet. Det er spesielt de kommersielle nettstedene, som presenterer grovere misbruk enn før. Hele 60 prosent av disse nettstedene selger bilder av barn som blir voldtatt.

Det er vanskelig å bekjempe barneporno, fordi overgriperne endrer hele tiden server og vertsland for å unngå straffeforfølgelse. Bildene kan også deles opp og lagres forskjellige steder for å unngå identifisering.

Regjeringen mener nå at enda bredere internasjonalt samarbeid må til for å få identifisert flere av ofrene og stanset den negative utviklingen.

I tillegg har hele ti prosent av overgrepsbildene registrert hos IWF vært på fotobutikksider og på andre nettsteder som er basert på at folk skal legge ut sine private bilder. Funksjonen «del et fotoalbum«, gjør det mulig å definere hvem som skal ha adgang til albumet.

Til toppen