Gründer stepper til siden i Webcenter

Konsernsjef og gründer Morten Lie vil konsentrere seg om forretningsutvikling og salg. Bjørn Thorell fra EDB Fundator kommer inn som ny konsernsjef.

Styret i Webcenter Unique ASA melder i en børsmelding i dag at de har ansatt Bjørn Thorell som ny konsernsjef i selskapet. Arbeidet med fusjon og børsnotering skal nå være gjort og selskapet ønsker fokus på ekspansjon og utvikling.

Selskapets nåværende konsernsjef og gründer, Morten Lie, fortsetter i selskapet som direktør med ansvar for forretningsutvikling i konsernet, og skal også ha ansvaret for salgsarbeidet overfor offentlig sektor. Selskapet har i dag rundt 150 kommuner som kunder.

- Etter fjorårets fusjon og påfølgende børsnotering kan vi legge bak oss en fase hvor strukturelle grep har hatt høy prioritet. For å utvikle selskapet videre har vi behov for styrking av selskapets ledergruppe og kompetanse. Som et ledd i dette har vi nå ansatt en ny konsernsjef med solid erfaring og dokumenterte resultater fra organisasjonsutvikling og drift av et stort konsulentmiljø, sier selskapets styreformann Arne Dalslaaen i meldingen.

Bjørn Thorell har de siste fem årene vært divisjonsdirektør for konsulentvirksomheten i EDB Fundator AS. Han har vært ansatt i EDB ASA siden 1990, og skal blant annet ha vært sentral i arbeidet med oppkjøp og integrasjon av Intech og MaXware.

- Ved inngangen til 2001 er selskapet godt posisjonert for vekst i omsetning og resultat. Det gjenstår fremdeles å hente ut alle samordningsgevinster etter fusjonen mellom Webcenter og Unique. En solid egenkapital gir ytterligere muligheter til å utvikle selskapet og ta markedsandeler de neste årene, avslutter Dalslaaen.

Til toppen