Statsbudsjettet 2018

Gründere kan få ny skatteordning

Næringsminister Monica Mæland. (Arkivfoto)
Næringsminister Monica Mæland. (Arkivfoto) (Bilde: Kurt Lekanger, digi.no)

Regjeringen foreslår å legge om ordningen for skattlegging av opsjoner i oppstartsselskap.

Dette skal gjøre det lettere for små selskap i startfasen å rekruttere og beholde ansatte, argumenterer regjeringen i forslaget til neste års statsbudsjett.

Etter den nye ordningen skal fordeler ved opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap, inntil en grense på 30.000 kroner, skattlegges først når aksjene realiseres.

Ordningen skal gjelde aksjeselskap som er seks år eller yngre, som har maks ti ansatte og driftsinntekt eller balansesum som ikke overstiger 16 millioner kroner.

Ettersom ordningen innebærer statsstøtte til selskapene, må den få godkjentstempel fra ESA før den kan trå i kraft.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen