GTE og Bell Atlantic enige om fusjon

Rett etter at AT&T og BT la fram sine nye samarbeidsplaner er det klart for en ny telefusjon i megaklassen i USA. Denne gangen er det GTE og Bell Atlantic som offentliggjør sine fusjonsplaner. Verdien på fusjonen er USD 52,8 mrd.

Fusjonsplanene mellom GTE og Bell Atlantic kommer etter flere store fusjoner og oppkjøp i telebransjen. Først WorldCom som er i ferd med å kjøpe MCI, deretter fusjonsplanene til SBC og Ameritech og de internasjonale planene til British Telecom (BT) og AT&T, lansert sist søndag. Nå er rampelyset rettet mot GTE og Bell Atlantic som i dag har fortalt at de ønsker å fusjonere.

Mest av alt må dette ses på som et direkte svar på fusjonsplanene til SBC og Ameritech som ble lansert tidligere i sommer. Bell Atlantic er et av de opprinnelige syv Bell-selskapene som i 1983 fikk nærmest monopol på lokaltelefoni i hver sin bit av USA. Selskapet har et av de mest lukrative områdene å drive telekommunikasjon i, på østkysten, der en finner de største og det meste av USAs internasjonale næringsliv. Dette passer som hånd i hanske for GTE som i tillegg til å drive med lokaltelefoni i flere stater, er blant de største i USA på riks og internasjonal telefoni.

I en pressemelding sier selskapene at de regner med å kunne ta ut synergieffekter tilsvarende vel 2 mrd. USD i løpet av de tre første årene. Styrene i begge selskapene har godkjent fusjonsplanene, som fører til at en GTE-aksjonærer får 1,22 Bell Atlantic-aksjer for hver GTE-aksje.

Bell Atlantic, har som det største av de to selskapene en markedsverdi på vel 70 mrd. USD, mens GTE ligger rundt 55 mrd. Selskapet vil om fusjonen går etter planen bli USAs nest største telekomoperatør etter AT&T.

Toppsjefene i begge selskapene skal lede det nye selskapet, med GTEs konsernsjef, Charles Lee, i spissen og Bell Atlantic-sjef, Ivan Seidenberg, som høyre hånd. Det nye selskapet vil ha base i New York og får over 250.000 ansatte. Selskapene omsatte i 1997 for til sammen 53 mrd. USD.

Det eneste som er helt sikkert med denne telefusjonen er at amerikanske telemyndigheter vil foreta en grundig granskning før den eventuelt godkjennes. Tidligere har telemyndighetene, FCC, avskåret AT&T fra en fusjon med SBC, og allerede nå sier telemyndighetene at AT&Ts samarbeid med BT om internasjonal telefoni skal granskes. Et forhold som kan bli spesielt ømtålig for Bell-selskapet er en vedvarende konflikt med telemyndighetene, vedrørende en amerikansk telelov som forbyr Bell-selskapene å drive med riks og internasjonal telefoni før selskapene har åpnet sine lokalmarkeder for konkurranse.

Ved å fusjonere med GTE som ikke faller inn under de samme bestemmelsene som Bell Atlantic, selv om selskapet driver med lokaltelefoni i flere amerikanske stater, forsøker Bell Atlantic å omgå telelovens bestemmelser. Selskapet har så langt ikke vist vilje til å slippe til konkurrenter.

I begge selskapene må en være klar over dette før en satte fusjonsdiskusjonene i gang og har nok tar høyde for at telemyndighetene vil granske den minste detalj for å overbevise seg om at fusjonen ikke hindrer telekonkurransen, i særdeleshet i USA.

De to selskapene, der Bell Atlantic blir overtakende selskap, vil få over 62 millioner kunder i 41 amerikanske stater. De to blir også en av USAs største mobiloperatører med 10,6 millioner kunder, og den største utgiveren av telefonkataloger.

Selskapene har eierinteresser i televirksomhet i vel 30 land.

Til toppen