"Hallo" prises til 31 millioner kroner

Beregninger digi.no har foretatt, viser at Telenor årlig tjener i overkant av 31 millioner kroner på at folk sier "hallo" i telefonen.

Små ord kan bli til store kroner. Ville Telenor tape penger om folk sluttet å si hallo? Telenor ville neppe gått konkurs, men vi ser ikke bort fra at de vil oppleve en ørliten nedgang i resultatene.

Regnestykket ser slik ut (dersom du selv ønsker å regne ut hvor mye teleselskapet tjener på andre , for eksempel "fotball" eller "hadet"; da kan du bruke dette oppsettet som mal. Gi gjerne tilbakemeldinger på hva du er kommet frem til. Kanskje får vi oss en skikkelig overraskelse?):

digi.nos beregninger har tatt utgangspunkt i at det tar folk flest ett sekund å si hallo, at de sier det én gang i løpet av en telefonsamtale fra fastnettelefon, og at en gjennomsnittlig telefonsamtale varer i tre minutter.

Man kan nok legge på et par kroner ekstra for folk som snakker med tunghørte, folk som gjerne sier hallo flere ganger uansett (slik barn gjerne gjør når de nettopp har lært å snakke i telefonen), og folk som gjentar hallo-et på grunn av skurr på linja (som for eksempel GSM-støy).

Telenor distribuerte tilsammen 18,733 milliarder samtaleminutter i 1999, knyttet til samtaler fra fastnettelefon til andre fastnettelefoner, mobiltelefoner og til utlandet. Anslagsvis 20 prosent av dette er trafikk til Internett, noe vi må trekke fra. Basert på antakelsen om at hver telefonsamtale gjennomsnittlig varer i tre minutter (en gammel tommelfingerregel gitt av Telenor for to år siden, men som ikke lar seg bekrefte i dag), vil dette gi et antall telefonsamtaler i 1999 på 4,995 milliarder.

Vi har tatt Telenors fastnettrafikkgenerte inntekter på 13,36 milliarder kroner, og trukket fra de delene av inntektene som ikke har med fastnettgenerert trafikk å gjøre (som for eksempel abonnementsinntektene) som utgjør 53 prosent av inntektene. Da sitter vi igjen med inntektene på fastnettrafikk til andre fastnettelefoner, mobiltelefoner og til utlandet, som utgjør kroner 6,2792 milliarder.

Deretter må vi trekke fra Internett-inntektene som ifølge våre beregninger utgjør 748 millioner kroner (20 prosent av 28 prosent av 13,36 milliarder kroner), og sitter igjen med snakkeinntektene som da utgjør 5,5312 milliarder kroner.

Deretter finner vi ut hva hvert minutt koster.

5,5312 milliarder kroner delt på 18,733 milliarder minutter, gir en gjennomsnittlig minuttpris på 0,2952650403032 kroner. Delt på ytterligere 60 blir sekundprisen 0,004921084005053 kroner

Dette er, igjen ifølge digi.nos beregninger, prisen på ett hallo. Som vi gjennomfører minst en gang per samtale som vi i 1999 beregnet til 6,2792 milliarder. Dermed koster ordet "hallo" telefonsnakkerne 30 900 471 kroner.

Bortimot 31 millioner.

PS. Vi har bare sett på samtaler distribuert via Telenor fordi dette er det eneste teleselskapet som gjennom sine kvartalstall og årsrapporter faktisk gir ut så mye informasjon at vi kunne utføre denne regneøvelsen. Forutsatt at Telenor har 80 prosent av markedet vil den egentlige prisen på hallo være 37 millioner kroner.

Til toppen