Halve Europa på nett innen 2003

Antallet Internett-brukere i Europa har økt dramatisk de siste årene, og vi bruker mer og mer av såvel tid som penger på nettet. Her på berget er vi langt fremme.

Antallet Internett-brukere i Europa har økt dramatisk de siste årene, og vi bruker mer og mer av såvel tid som penger på nettet. Her på berget er vi langt fremme.

1999 var året for en eksplosjon av antall nettbrukere i Europa. I løpet av fjoråret fikk man en dobling i antall vesteuropeere på nettet, ifølge en fersk rapport fra IDC.

Ved årsskiftet var tallet 81 millioner brukere, og disse brukte totalt hele 83,5 milliarder kroner på netthandel. Rapporten spår at nettbrukerne vil øke i antall til hele 215 millioner, eller halvparten av Vest-Europas befolkning, innen 2003.

Rapporten spår også at disse vil legge igjen mer enn 1000 milliarder kroner gjennom handel og transaksjoner på Internett innen den tid.

- Selv om antallet nettbrukere eksploderte i 1999 er det fortsatt bare et begrenset antall som benytter seg av mulighetene for netthandel. Det er bare 15 prosent av nettbrukerne som kjøper produkter eller tjenester så ofte som hvert kvartal, noe som trolig skyldes manglende tillit til både nettbutikker og netthandel generelt, sier IDCs analytiker Stefan Elmer i en pressemelding.

Elmer mener likevel at disse 15 prosentene for første gang viser at en større del av befolkningen er til stede på nettet. Rapporten spår at 20 prosent av den totale befolkningen i Europa vil handle varer og tjenester på nettet innen 2003, i forhold til bare tre prosent idag.

- En av grunnene til at vi ser for oss en slik vekst er antallet datamaskiner og andre gjenstander som kan koble seg til Internett øker stadig. Det antas at det finnes omtrent 45 millioner Internett-klare 'bokser' i Europa i dag, og det tallet tror vi vil tredoble seg i løpet av de nærmeste tre årene. Ennå er det PC-er som er det vanligste verktøyet å komme seg på nettet med, men vi tror at alternative verktøy slik som skjermtelefoner og TV-bokser vil supplere PC-en over de neste årene,sier Elmer.

Rapporten viser at nordiske land er helt i front når det gjelder å kaste seg over den nye teknologien.

Stefan Elmer mener de nordiske landene, hvor nettbrukerne utgjør fra 36 til 45 prosent av befolkningen, ligger omtrent halvannet år foran det europeiske gjennomsnittet.

Nederst på lista ligger Portugal og Hellas, som begge er omtrent fire år bak gjennomsnittet i Internett-bruk.

Les:


IT-Norge nummer fem i verden
PC-salget opp 26 prosent
Forsatt god PC-vekst i Europa
Menn i mindretall på nett
Norge brukte 30 milliarder på IT i fjor
Optimistiske nett-prognoser

Til toppen