Hannemyrs ti skudd i natten for 1998

- I mai vil digi.no, Computerworld og Kapital Data melde at Internett er i ferd med å bryte sammen. Dette er ett av Gisle Hannemyrs ti skudd i natten hva som vil skje på Internett i 1998.

Som forsker ved Universitetet i Oslo arbeider Hannemyr blant annet med neste generasjons Internett. Han burde derfor vite noe av hva morgendagen vil bringe oss? spør digi.no.

- Det siste vet jeg ikke, men det er alltid morsomt å late som man er synsk, så her kommer et skudd i natten, svarer Hannemyr og gir seg ikke før han har fyrt av to skudd for hver av de fem kategoriene.

Teknologisk:

  • Det vil bli økt oppmerksomhet omkring integrasjon mellom kringkastede og nettbaserte medier.
  • Vi vil få se i drift eksperimentelle nett basert på IPv6 og dermed økt fokus på de mange nye tjenester som IPv6 åpner for.

Industrielt:

  • Betydelig omrysting og re-strukturering av industrien. Mindre aktører får stadig større problemer med å klare seg og bukker under eller blir kjøpt opp.
  • De større medieaktørene vil forsøke å skape synergier ved å skape koblinger mellom de ulike trykte, kringkastede og nettbaserte medier som de kontrollerer.

Økonomisk:

  • Handel på nettet kommer (endelig) til å skyte fart som en følge av at betalingssystemet SET blir satt i produksjon over hele verden i løpet av første halvår.
  • Listen over de mest lønnsomme nettjenestene vil fortsatt domineres av aktører som fokuserer på erotisk/pornografisk innhold.

Politisk:

  • Det politiske presset øker mht. til ønsket om å få til "regulering" av innhold på Internett på linje med den kontroll myndigheter har over tradisjonelle medier.
  • Norge vil sakke enda mer akterut i forhold til andre vestlige industriland mht. strategisk satsing på opplæring rettet mot forståelse av IT-baserte hjelpemidler og redskaper.

Nyhetsmessig:

  • I mai vil digi.no, Computerworld og Kapital Data melde at Internett er i ferd med å bryte sammen.
  • En større skandale som på en eller annen måte involverer Internett vil prege nyhetsbildet en eller annen gang i løpet av året.
Til toppen