Sundhedsplatformen

Har brukt 2,8 milliarder på ny plattform: – Ikke mulig å tro at profesjonelle aktører er i stand til å lage et så elendig produkt


Rigshospitalet i København er Danmarks største sykehus. Etter at regionen innførte ny helseplattform har pasientene blant annet opplevd å stå lenger i kø enn tidligere. – Dette er amatørmessig, tordner riksrevisoren i forbindelse med at det er sluppet en rapport om tingenes tilstand.
Rigshospitalet i København er Danmarks største sykehus. Etter at regionen innførte ny helseplattform har pasientene blant annet opplevd å stå lenger i kø enn tidligere. – Dette er amatørmessig, tordner riksrevisoren i forbindelse med at det er sluppet en rapport om tingenes tilstand. (Foto: Wikimedia Commons)


– Det er rystende lesning fra ende til annen. Det er jo ikke mulig å tro at profesjonelle aktører er i stand til å lage et så elendig produkt. Det er synd for politikerne i hovedstaden at de har hatt noe med dette prosjektet å gjøre. Dette grenser til amatørmessig, tordner statsrevisor Peder Larsen til DR.

Den oppsiktsvekkende uttalelsen kommer etter at det er avslørt at den nye helseplattformen – med navnet «Sundhedsplatformen» – til to av de største helseregionene i Danmark, er innført uten at den har blitt testet skikkelig. 

2,8 milliarder kroner

Danskene har brukt så mye som 2,8 milliarder danske kroner på helseplattformen som skulle bidra til å effektivisere helsetjenestene.

Plattformen er den største enkeltinvesteringen i det danske helsevesenet noen sinne, skriver Version2.

Helseplattformen har blant annet ført til at effektiviteten ved sykehusene i København har gått ned drastisk.

Behandler færre pasienter enn før

Man regnet med at det ville være en aktivitetsnedgang på rundt tre uker ved innføringen av det nye systemet, men etter halvannet år er det fortsatt mindre aktivitet ved sykehusene, enn før den moderne plattformen ble innført. 

Færre pasienter blir rett og slett behandlet etter innføringen av «Sundhedsplatformen». Pasienter opplever også at de nå står lenger i behandlingskø enn tidligere. 

Det er det amerikanske selskapet Epic som har levert plattformen til det danske helsevesenet. Den samme løsningen brukes ved flere amerikanske og nederlandske sykehus. 

Ikke testet

Systemet er tatt i bruk i Danmark selv om det var uferdig, og inneholdt en rekke feil og mangler, skriver Version2. I rapporten som er lagt frem av den danske Riksrevisjonen kommer det blant annet frem følgende:

  • Det er ikke utført tilstrekkelig testing
  • Brukerne har ikke fått nødvendig opplæring, og det har vært mangelfull planlegging med tanke på innføringen av plattformen
  • Helseregionene har hatt alt for optimistiske forventninger til gevinstene. To år etter innføringen av systemene har helseregionene fortsatt ikke nådd egne gevinstmålsetninger

Før innføringen ble systemet vurdert som en høyrisikoinvestering, i en rapport før den amerikanske leverandøren ble valgt. Denne rapporten skal ikke ha kommet danske politikere for ørene.

Tvert imot skal konklusjonen som ble lagt på deres bord ha gått langt i å anbefale systemet. 

Politiker føler seg ført bak lyset

– Samlet vurderes det som at «Sundhedsplatformen» er en attraktiv investering, fikk danske politikere høre fra helseforetakene da systemet ble banket igjennom i 2013, ifølge Version2.

Nils Høibu i det danske partiet Liberal Alliance (LA) har tidligere uttalt at han føler seg ført bak lyset av ledelsen i Region Hovedstaden.

Han er også professor i medisin, og jobber som overlege ved et dansk sykehus.

– Jeg tror at det har blitt holdt tilbake opplysninger for å få dette systemet igjennom - nettopp fordi de har bundet seg til «Sundhetdsplatfomren».

– Dette er sykehusenes prosjekt, og derfor har kritiske opplysninger ikke kommet frem. Vi stoler på administrasjonen, men jeg tror ikke vi har fått vite alt, sa han i juni 2017 til Version2.

Kommentarer (21)

Kommentarer (21)
Til toppen