Harddisk-video - mange opptak på én gang

Harddisk-baserte videoopptakere lar deg ta opp flere tv-programmer samtidig, gjerne fra flere kilder, og brukervennligheten har ingen make i VHS-verdenen.

Fra et teknisk synspunkt er disse apparatene, som gjerne kalles PVR for "personal video recorder", spesialiserte harddisker med integrert programvare. Innkommende videosignaler digitaliseres i sanntid og komprimeres etter MPEG2-standarden. Diskprodusentene har funnet nye måter å håndtere digitale strømmer ("streaming"), slik at apparatene gjerne kan gjøre opptak av flere programmer samtidig, og gjøre opptak fra andre kilder samtidig med at du tar inn tv- eller videosignaler.

Teknologien gjør det også mulig å forholde seg til pågående opptak på en helt ny måte. Du kan nemlig lese fra den delen av filen som allerede er lagret, mens opptaket pågår. Det gir deg anledning til selv å bestemme når du vil se en "replay", der du spiller av en gitt sekvens, uten å ødelegge for det videre opptaket. Ringer telefonen under fotballkampen, kan du utsette avspillingen av det pågående opptaket, og deretter følge kampen i sin helhet, i sanntid pluss det antall minutter du måtte bruke til samtalen. Avspilling i sakte film, eller bilde for bilde, er selvsagte muligheter.

I USA koples gjerne slike opptakere til tjenester som gjør det lett å programmere opptak. Bildet viser opptakeren ShowStopper fra Panasonic, som gjerne inkluderer et abonnement på tjenesten ReplayTV. Denne tjenesten sender programoversikter for alle kanalene du har tilgang til. Du bruker opptakerens fjernkontroll til å merke programmet du vil gjøre et opptak av. Interaktiviteten besørges gjennom telefonkontakten bak på ShowStopper. Ett klikk på fjernkontrollen er nok til å programmere kanalinnstilling, start og varighet på opptaket. Tjenesten gjør det også mulig å tilrettelegge personlige "kanaler" samlet rundt temaene den enkelte er mest interessert i å følge på tv.


Med høyest komprimering, og derav følgende dårligst kvalitet på opptaket, kan ShowStopper lagre til sammen 30 timer med video. Prisen i USA, inkludert ReplayTV, er seks hundre dollar, eller mellom fem og seks tusen kroner.

I Norge er dette likevel noe vi bare kan drømme om. Produktfolkene i Panasonic Norway sier de har lest om ShowStopper. Men de har ikke diskutert hvorvidt apparatet skal markedsføres her i landet eller ikke.

Diskbaserte videoopptakere krever ytterligere utstyr dersom det skal tas varige kopier av opptakene. Bruksprofilen er heller det at opptakerne lar deg se de tv-programmene du ønsker å se, uavhengig av når de sendes.

Ifølge IDC vil diskbaserte videoopptakere først i 2000 bli en alminnelig kjent vare hos amerikanske forbrukere, med et samlet salgstall på anslagsvis en million enheter. IDC venter et amerikansk marked på 13 millioner enheter i 2005. De viktigste betingelsene for at markedet skal blomstre, er at det utvikles rimelige disker med kapasitet på minst 10 GB, og at man blir enige om standarder for å håndtere flere samtidige videostrømmer.

En rekke ledende diskleverandører, blant dem Quantum og Seagate, har i flere år arbeidet intenst for å utvikle løsninger tilpasset nye anvendelser av magnetiske disker i forbrukerapparater. Diskleverandørene betrakter markedet som svært lovende.

Harddisk-teknologi er i en rivende utvikling. Les også:
IBM: PC-disker på 75 GB
Seagate hurtigleser Shakespeare på CeBIT
Bærbare FireWire-disker i miniformat
Ny harddisk-rekord: 73 gigabyte
Ny lagringsteknologi gir 1 terabyte harddisk
Kjappe disker fra Western Digital
IBM setter nok en disk-rekord
Første FireWire-harddisker på markedet
Praktisk med flyttbar harddisk
Til toppen