Harde betingelser for forlik med Microsoft

Nye lekkasjer til amerikansk presse fra begge parter bekrefter at en offisiell henvendelse fra Microsoft til myndighetene om forliksforhandlinger kan komme før påske.

Nye lekkasjer til amerikansk presse fra begge parter bekrefter at en offisiell henvendelse fra Microsoft til myndighetene om forliksforhandlinger kan komme før påske.

Computer Reseller News skriver at de fikk dette bekreftet fra Microsoft-hold mandag. Avisa legger til at standpunktene til partene fortsatt virker svært uforenlige. Microsoft ønsker ikke å gi opp retten til å integrere nye egenskaper - les applikasjoner - inn i Windows etter eget forgodtbefinnende, og er sterkt i mot å dele opp sitt selskap. På den andre siden skal det være tegn på at myndighetene heller i retning av en såkalt "strukturell løsning" der Microsoft splittes etter en eller annen modell.

Joel Klein, ansvarlig for antitrust-avdelingen i det amerikanske justisdepartementet, har sendt ut en erklæring der det heter at man er åpen for et forlik som "beskytter forbrukerne og sikrer at tilsvarende brudd på antitrustlovene ikke skjer i framtida."

News.com har vært i kontakt med representanter for myndighetene i delstaten Illinois som tar del i justisdepartementets søksmål mot Microsoft. De forventer et forslag fra Microsoft i løpet av uka. Verken justisdepartementet eller de øvrige delstatene som er med på søksmålet, har villet kommentere dette. De øverste juridiske myndighetene i USAs delstater er samlet i hovedstaten Washington DC i forbindelse med årsmøtet i National Association of Attorneys General.

Bunting mellom Windows og andre applikasjoner, blant dem nettlesere, seiler opp som et hovedspørsmål. Amerikansk lovgivning inneholder ikke forbud mot et monopol innen for eksempel operativsystemer for vanlige PC-er. Det som ikke er tillatt, er å dra nytte av et lovlig oppnådd monopol til å manipulere andre markeder. En ordning der alle utviklere av nettlesere og andre applikasjoner får den samme tilgangen til Windows som Microsofts egne utviklere, vil sannsynligvis tilfredsstille USAs myndigheter. Microsoft har avvist dette i kraftige ordelag, samtidig som selskapet er i ferd med å reorganiseres etter retningslinjer som er forenlige med en slik løsning. Lanseringen av Internet Explorer 5.0 for ulike operativsystem - Solaris og HP-UX - samtidig med Windows-versjonen, er også egnet til å undergrave oppfatningen av at nettleseren er integrert i operativsystemet, selv om Microsoft fortsatt tviholder på denne forestillingen.

Til toppen