Hastighetsrekord på kommersiell fiber

Chalmers Tekniska Högskola har i samarbeid med Telia oppnådd verden høyeste overføringshastighet på en 400 kilometer lang optisk fiber.

En forskergruppe ved Institutionen för Mikroelektronik ved Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg har i samarbeid med Telia utført et optisk felteksperiment med såkalte solitonpulser i et kommersielt installert optisk fibersystem i Jönköping. Eksperimentet utgjorde sluttfasen i et omfattende EU-prosjekt.

Det viktigste resultatet av eksperimentet var feilfri overføring av data ved en hastighet på 40 Gbps over 400 km optisk fiber. Dette tilsvarer en typisk avstand mellom storbyer i Europa. Hastigheten er ifølge høyskolen 16 ganger raskere enn dagens kommersielle trafikk, og dette er det første felteksperimentet med solitoner hvor det er oppnådd hastigheter på over 20 Gbps.

Solitoner er optiske pulser som utnytter en ikke-lineær effekt i optiske fibre for å motvirke forskjellige typer pulsdeformering som vanlige lineære pulser lider av.

Eksperimentet viste tydelig at det er mulig å utnytte solitoner for å overføre data ved en hastighet på 40 Gbps på kommersiell optisk fiber. Det konkluderes også med at det vil bli svært vanskelig å gjøre dette med lineære pulser, selv i fremtiden.

Det forventes forøvrig at kapasiteten man har oppnådd ved bruk av solitoner kan økes betydelig ved å også bruke bølgelengdemultipleksing, det vil si å bruke flere lasere med forskjellige bølgelengder.

Til toppen