Heller personvern enn teknologisk utvikling

Ifølge en ny undersøkelse prioriterer toppledere nå personvern foran nyinvesteringer og teknologisk utvikling.

Revisjons- og rådgivingsselskapet KPMG har foretatt en undersøkelse blant 100 toppledere i internasjonale selskaper. Der kom det blant annet frem at hele 78 prosent vurderer personvern som veldig viktig for bedriften.

- Jeg tror lederne nå har forstått at det er en konkurransefordel dersom man håndterer og bruker personopplysninger på rett måte, sier advokatfullmektig Svein Engebretsen i KPMG Law til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået NewsWire.

I undersøkelsen svarte 57 prosent av lederne at det er veldig viktig å holde følge med den teknologiske utviklingen, mens bare 29 og 21 prosent prioriterer investeringer i henholdsvis nye produkter og markeder.

- Bedrifter som prioriterer personvern høyt får troverdighet hos kundene, samtidig som de lettere kan bruke opplysningene man allerede har på en lovlig måte, mener Engebretsen.

I en forbrukerundersøkelse fra Forrester Research, foretatt i USA, mente 72 prosent at bedrifters lagring og videresending av informasjon om privatpersoner er et ekstremt brudd på personvernet.


94 prosent mente at internettselskaper som bryter reglene for personvern bør straffes. 11 prosent mente at de skyldige bør få fengselstraff. 27 prosent krever bøtelegging, 26 prosent mener det er en passende straff å stenge bedriftens nettside, mens 30 prosent ønsker å plassere nettsiden på en svarteliste.

Ifølge Forrester tapte amerikanske internettselskaper 100 milliarder kroner i fjor som følge av at kunder er skeptiske til å dele personlig informasjon på nettet.

Engebretsen tror forbrukerne i Norge også blir stadig mer bevisste på hvor personlige data er samlet, og ikke minst hvor disse dataene tar veien.

- Den teknologiske utviklingen har akselerert informasjonsstrømmen i samfunnet. Samtidig har den åpne Internett-teknologien bidratt til at bedrifter lagrer og bruker informasjon om privatpersoner, sier Engebretsen til NewsWire.

Alle har krav på innsyn i bruken av personlige opplysninger. En bedrift skal ved forespørsel i løpet av 30 dager gi opplysninger om hvilke opplysninger de samler inn, og hva de brukes til.

Til toppen