Henter 52 milliarder fra Orange

Mobilselskapet Orange, som fra tirsdag er notert på Paris og London-børsene, ble til slutt verdsatt til 10 euro per aksje. For eieren France Telecom var dette skuffende lite, men en helt nødvendig lav pris for å få solgt aksjen.

Børsintroduksjonen av Orange brakte 52 milliarder til France Telecoms tomme kasse. France Telecom, som nå eier de resterende 87 prosent av Orange, utsteder samtidig 22 milliarder kroner i obligasjoner, som senere kan konverteres i Orange-aksjer.

Opprinnelig var laveste kurs for Orange satt til 10,5 euro, men ble sist uke redusert til mellom 9,50 og 11 euro. Til slutt endte det på 10 euro, like over den laveste kursen. Dette verdsetter hele selskapet til bare 400 milliarder kroner, eller under en tredel under forhåpningene da konsernsjef Michel Bon kjøpte Orange i mai 2000.

I markedet har mange ventet på denne børsnoteringen som vil være en pekepinn på hvordan markedet vil motta liknende planlagte børsnoteringer, skriver Bloomberg. Mobilarmene til British Telecom, Deutsche Telekom og nederlandske KPN skal alle hente penger for å finansiere kjøp av UMTS-lisenser og bygge mobilnett.

Orange ble notert klokken 14:00 i London og Paris. I tillegg til at 13 prosent av aksjene i Orange er solgt, kan tilretteleggerne selge ytterligere to prosent av selskapets samlede aksjekapital om det viser seg nødvendig.

Konsernsjef Michel Bon sier at selskapet har vurdert både å utsette og å droppe børsnoteringen. - Du lar gjerne Rolls Roycen stå i garasjen om det er glatt på veien, sier han.

Emisjonen betyr at hver av de 30,2 millioner Orangekundene er verdsatt til 1593 euro, det vil si vel 13.000 kroner. Dette er fjerdeparten av hva France Telecom betalte for hver kunde da selskapet kjøpte Orange i mai i fjor. Vel halvparten av kundene tilhører France Telecoms egen mobilvirksomhet i Frankrike, mens den britiske operasjonen representerer vel 10 millioner kunder.

Hovedkonkurrenten i det europeiske mobilmarkedet er et annet britisk mobilselskap, Vodafone, som med 79 millioner kunder sitter med en børsverdi på hver kunde på vel 2800 euro eller vel 23.000 kroner, melder Bloomberg.

Deler av inntektene skal brukes for å finansiere selskapets UMTS-planer som inkluderer foruten Frankrike (der UMTS-lisenser tildeles troligst i mars), Storbritannia, Tyskland, Italia, Sveits, Nederland og Sverige.

France Telecom skal kjøpe tilbake 10 prosent av sine egne aksjer som Vodafone fikk som en del av oppgjøret for Orange, verdsatt til vel 14 milliarder euro. 7 milliarder skal betales i løpet av mars.

Orange-aksjen ble overtegnet 2,6 ganger og småaksjonærer, som fikk en rabatt på 0,5 euro per aksje, kjøpte fjerdeparten av aksjene som ble solgt.

Til toppen