Hentet inn storkontrakter med Forsvaret verdt 350 millioner: Har flere hundre sikkerhetsklarerte konsulenter

Sopra Steria hentet inn en storkontrakt med Forsvaret verdt rundt 350 millioner kroner. 38  tilbud ble levert, men det var til slutt det franskeide selskapet som trakk det lengste strået da det viktigste tildelingskriteriet skulle vurderes. 

Hentet inn storkontrakter med Forsvaret verdt 350 millioner: Har flere hundre sikkerhetsklarerte konsulenter
Forsvarets cybersikkerhetssenteret på Jørstadmoen. Illustrasjonsfoto. Foto: Anette Ask/Forsvaret

Avtalen, som går over to år, gjelder leveranser av strategisk IKT og rådgivning til Forsvarsdepartementet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt.