Her er brevet

Her er brevet som ble sendt aksjonærene i Sports Mail AS den 6.desember 2000.

Til toppen