Herbern styreformann i New Media Science

På en generalforsamling i selskapet New Media Science ble i dag Stig Herbern valgt til ny styreformann. Administrerende direktør Erling Maartmann-Moe trakk seg frivillig fra styret, men har fremdeles møte- og talerett.

Tidligere styreformann Lars Buer trekker seg etter to år i stillingen. Administrerende direktør i Telenor Mobil og -Privat Stig Herbern, overtar jobben som styreformann i selskapet New Media Science (NMS).

- Representerer dette byttet en ny trend eller retning i New Media Science?

- Nei, Herbern er en framstående næringslivsleder som kjenner Internett-området godt. Han har vært aktiv i å bruke ny teknologi på ulike forretningsområder. Han representerer også telekom, selv om det er Stig Herbern som privatperson som er styreformann, han sitter ikke som representant for Telenor. Han representerer en bro over til et annet område, sier administrerende direktør Erling Maartmann-Moe.

På generalforsamlingen i dag gikk Maartmann-Moe selv ut av styret, men kan fremdeles møte i styret i kraft av sin stilling, men har ikke stemmerett.

- Jeg har frivillig veket plassen for Kjetil Dahl som kommer inn som nytt styremedlem, sier Maartmann-Moe til digi.no. De øvrige styremedlemmene er Jan-Erik Standahl, Nils-Petter Nordskar, Lars Glans og Olav Weider.

NMS utvikler tekniske løsninger til Internett og har rundt 50 ansatte. Omsetningen i 1997 var på 26,3 millioner kroner. Børsnoterte ARK ASA er største aksjonær i selskapet med 20 prosent av aksjene.

Til toppen