Hevder å gi bedre vern mot DoS-angrep

- System- og applikasjonsovervåkeren Patrol 2000 er kraftig utvidet og gir blant annet bedre vern mot DoS-angrep, sier Guillermo España i BMC Software.

Patrol har vært et av BMCs sentrale produkter siden midt på 1990-tallet og har en rekke kunder i Norge, blant dem DnB, Gjensidige, Posten SDS, Telenor og Bankenes Betalingssentral. Det brukes til å overvåke operativsystemer, databaser, applikasjoner, mellomvare, og nå også e-handelsløsninger. Tradisjonelt er det et stormaskinprodukt, men er nå tilgjengelig for Unix, NT og Windows 2000.

- Det er Unix og NT som har vokst mest i det siste, sier Henrik Abel som leder den norske avdelingen til BMC. - Etter hvert er vi også inne hos mellomstore og mindre kunder i tillegg til de store. Patrol har en del overlappende funksjonalitet med driftsløsninger som CA Unicenter, HP OpenView og Tivoli, men også en rekke egenskaper det er helt alene om. Produktet er agentbasert, og kan enkelt integreres i konsollene til disse mer allmenne systemene. Det kan også integreres mot spesialiserte produkter som Remedy.

Patrol er et svært omfattende og modulært produkt. Du kan kjøpe den enkleste versjonen som bare konsentrerer seg om å overvåke Windows 2000. Store kunder kan ha mange tusen Patrol-agenter som samler inn data for å levere en kontinuerlig strøm av informasjon om systemets og applikasjonenes tilstand. Utgave 2000 som lanseres verden over i disse dager, betegnes som et produkt som er målrettet mot å styre tjenestegarantiavtaler eller "service level agreements" (gjerne kjent som SLA).

To viktige oppkjøp det siste året har bidratt til denne funksjonsutvidelsen. Patrol 2000 har innlemmet Command/Post fra Boole & Babbage (som gir en felles oversikt over alle organisasjonens systemer), og Best/1 fra BGS (for å styre ytelse og forutsi hvordan hva slags følger tenkbare hendelser kan få for hvordan kunden eller andre brukere opplever systemets funksjon).

- Formålet med Patrol 2000 er å sikre at kunder og brukere har det tilgangsnivået du har lovet dem til e-tjenestene dine, sier Guillermo España som kom til BMC fra Boole & Babbage og er blitt markedsansvarlig for Patrol i Europa.

España gir denne forenklede beskrivelsen av de fem viktigste funksjonene til det samlede systemet Patrol 2000:

1. I et eget grensesnitt definerer du garantinivået til de ulike tjenestene du tilbyr. Det betyr å fastsette hva som er akseptable ventetider, antall samtidige brukere og så videre for ulike applikasjoner og databaser.

2. I andre skjermbilder mottar du informasjon om hvordan applikasjonene faktisk oppfører seg. Hvis du har brukere ute på Internett, tilbyr BMC ordninger som lar deg simulere hvordan brukerne opplever dem på forskjellige steder på kloden.

3. Du varsles når og hvor det oppstår problemer. Systemet stiller en diagnose, foreslår hva som bør gjøres, og simulerer hva som vil skje dersom du følger dets råd.

4. Du kan få rapporter som sammenlikninger det du har lovet av tjenestenivå mot det du faktisk har levert.

5. Du kan simulere endringer i maskin- og systemutrustning for å finne ut hvordan disse vil slå ut i form av bedrede tjenester. Du kan også simulere systemets respons på ulike antall brukere, og finne ut hva din faktiske brukerterskel er.

- Hvis du bruker Patrol 2000 over hele linja, vil du stå vesentlig bedre rustet til å møte uventede økninger i etterspørsel, også DoS-angrep, fordi du vil raskere geleides til den noden som er den primære årsaken til flaskehalsen. Men vi kan selvfølgelig ikke garantere at du ikke vil bli angrepet, eller at et angrep ikke vil føre til problemer.

Henrik Abel presiserer at Posten SDS, som har hatt problemer med DoS i det siste, kun bruker Patrol til å overvåke bestemte UDB-databaser under NT, ikke til hele systemet.

Les mer om drifting og sikring av tjenestekvalitet:


Intelligent boks gir tjenestekvalitet på IP
Også Windows CE driftes med Unicenter
Slik beregner du hvor tilgjengelig du må være
La nettbutikken følge sola verden rundt
Virkelighetsnære tester kneler nesten alle nettsteder
Vern mot lugubre nedlastinger i arbeidstiden
Gratisprogram tester e-butikker
Nettbutikk? Herfra til evigheten er det åtte sekunder
Reglementert testing kunne avverget E-Trade-sammenbrudd

Les om problemene i Posten SDS:


Posten jakter på gjerningsmann
Problemene likevel ikke over for Posten SDS
Post-angrep kan ha vært et uhell
Datasabotører tvang Posten i kne

Til toppen