Hevngjerrige hackere rammet terrorens ofre

Trass i advarsler fra kollegaer og FBI har hevngjerrige amerikanske hackere innledet et eget korstog. De har rammet Iran - og et selskap som mistet 200 medarbeidere i New York.

Flere amerikanske hackergrupper har varslet at de vil føre krig mot nettsteder som de oppfatter står på fiendens side etter terroren mot New York og Washington DC, trass i klare advarsler fra FBI og andre hackersammenslutninger.

Blant de hissige er en koalisjon kjent som The Dispatchers. Denne gruppen erstattet i går hjemmesidene terrorism.uk.com og terrorismteam.uk.com med denne meldlingen:

We are a group of computer security enthusiasts, who are outraged at the acts of terrorism, which are taking place in this day in age. It is our cause to fight back using every means available. We are a diverse group of individuals, stemming from all races and possessing a variety of ethnic backgrounds. We are targeting every place that supports terrorism for our safety, the safety of our friends, and most predominantly, our families. Our current concentrations are those of nations who support terrorism and groups of terrorism including, but not limited to, Palestine, Afghanistan etc. We have already disabled a number of Palestinian ISPs, and now are aiming at those ISPs and web servers based in Afghanistan with the intent to destroy them and disable any use. We stand as one population divided neither by race nor ethnicity, but united by a common goal to one day to live in peace, without fear of the ignorance and antagonism of those persons with a tremendous lack of respect for human life. We, as a group of individuals, have taken a stand, armed with technology, able to disable our target in every method possible. Those who choose to harm our families, our friends, and our countrymen, have and will continue to become our aim. "We fight for the good of all" The Dispatchers. 0wned by [RaFa] - dispatchers00@hotmail.com.

Problemet for The Dispatchers, er at de to nettsidene tilhører en spesialgruppe under det internasjonale forsikringsselskapet Aon Corporation. Aon hadde kontorer for 1350 medarbeidere i tårn to i World Trade Center. To hundre av disse er fortsatt savnet.

Den samme gruppen lykkes i å ødelegge sider på nettstedet til det iranske innenriksministeriet, mens en alliert gruppe - Medanhacking - erstattet sider på nettstedet til det iranske universitetet Payame Noor, Irans største, med 186.000 studenter.

Det offisielle USA tar sterk avstand fra slike handlinger. Federal Bureau of Investigation (FBI) har sendt ut en erklæring der det heter at slik virksomhet er forbrytelser med en strafferamme på fem års fengsel.

I 1999 utstedte flere amerikanske og europeiske hackerfellesskap en felleserklæring mot enhver bruk av Internett som krigsarena. Blant gruppene er Cult of the Dead Cow, 2600 - The Hacker Quarterly, L0pht Heavy Industries Technologies LLC og den ærverdige tyske Chaos Computer Club. I erklæringen heter det blant annet: "Hold kommunikasjonsnettverkene i live. Det er nervesystemet for menneskehetens framgang."

Til toppen