Hjemme-PC gir ansatte bedre arbeidsvaner

Etter vårens innkjøp av hjemme-PC-er med Internett til sine ansatte, ser Statoil allerede flere positive resultater.

En undersøkelse gjort av Opinion blant de Statoil-ansatte som har fått PC og ISDN-tilkobling til Internett av sin arbeidsgiver, sier 60 prosent at de har fått bedre arbeidsvaner.

Selv om Statoil har brukt mellom 200 og 300 millioner kroner på satsningen, regner selskapet med å tjene inn dette igjen i løpet av 2 år. Statoil tror nemlig at de ansattes IT-bruk i fritiden vil fremme kreativitet og nytekning. Og dette vil selskapet tjene på.

- Vi er en stor bedrift med mange geografisk adskilte arbeidsplasser, og ansette fra hele Norge og utlandet, sier prosjektleder i Statoil, Einar Eng, i en pressemelding fra Telenor Nett.

- Hjemme-PC med Internett og ISDN-linje øker fleksibiliteten og gir like muligheter til videreutdanning for alle.

Eng regner med at dette også kommer de ansattes familier til gode.

Også Telenor, som står for installeringen av data-, ISDN- og Internett-utstyret, samt opplæring og brukerstøtte, har hatt stort utbytte av satsningen, ikke bare rent økonomisk.

- For oss betyr Statoil-leveransen en åpning i et marked vi tidligere aldri har levert til, sier Geir V. Føll i Telenor Nett, i pressemeldingen.

- Jobben ga oss mye erfaring og kunnskap som vi trenger for å bli en seriøs konkurrent i dette markedet.

Alle de Statoil-ansatte som takker ja til å få hjemme-PC, forplikter seg til å følge et opplæringsprogram frem til år 2000. Opinion er engasjert for å følge prosjektets utvikling. Før prosjektet mente nesten alle at de behersket e-post. Denne andelen er nå noe mindre.

- Folk får et mer realistisk bilde av seg selv og sine ferdigheter, sier Eng. Han synes selvsagt at det er positivt at prosjektet har gitt så raske resultater.

Innen årets utgang vil over 10.000 av Statoil 15.000 ansatte i Norge ha hjemme-PC med CD-ROM spiller, Internett-tilknytning og ISDN-linje. I tillegg har 3.000 ansatte i 29 andre land fått PC:

I forbindelse med prosjektet er det utviklet en egen hjemmeside på Internett med nyheter, brukerstøtte, kurs og arbeidsbøker. Kursene skal omfatte alle områder innen Statoils virksomhet, ikke bare IT. Konsulentfirmaene ISI og Cap Gemini står for opplæring og drift av hjemmesiden.

- Vi har laget en virtuell skole. Hjemme-IT gir de ansatte mulighet for å følge kurs som de ellers hadde hatt vanskeligheter med å gjennomføre, og som dessuten hadde blitt dyre med klasserom, reiseutgifter, opphold og overtidsbetaling, sier Eng.

De ansatte må dokumentere sin fremdrift og står i direkte kontakt med opplæringskonsulenter via sin PC. De mest ressurskrevende opplæringsprogrammene ligger på CD-ROM.

Eng sier at Statoil som et mellomstort oljeselskap kan hevde seg internasjonalt ved å tilby høyere kompetanse enn de store konkurrentene.

- Positiv holdning til IT er viktig for å være med på og godta den omstillings- og omorganiseringstakt vi må leve med.

Til toppen