Hjemmekontor kan føre til at vi får sparken – for å bli leid inn igjen

90 prosent av oss er fast ansatte. Det kan endres etter koronakrisen, mener professor i arbeidsrett.

Hjemmekontor kan føre til at vi får sparken – for å bli leid inn igjen
Arbeidsrettsadvokan Jan Fougner bekymrer seg for at folk vil få sparken og leies inn som frilansere. Foto: Wiersholm

Professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI Jan Fougner mener vi ser en endring i arbeidslivet.