Hjernesvulst vanligere på "mobilsiden" av hodet

En svensk undersøkelse påviser at hjernesvulst oftere finnes på den siden av hodet som mobiltelefonen trykkes mot enn på motsatt side.

Svulstens plassering er blitt kartlagt i en gruppe på 649 pasienter med hjernesvulst. Totalt omfatter den 1.617 pasienter som har fått diagnosen hjernesvulst i tidsrommet 1997-2000 i Midt-Sverige. Det er foretatt sammenligninger med en like stor frisk kontrollgruppe.

I studien som er gjort av Det svenske Arbeidslivsinstituttet og Örebro universitetssykehus, er det gjort analyser av risikoen for hjernesvulst i forhold til bruk av telefon.

For de pasientene som hadde svulst på samme side som de bruker telefonen, økte risikoen ved bruk av NMT-telefon (gammelt mobilsystem) med 85 prosent. For GSM-telefoner var risikoøkningen 59 prosent. For pasientene med den vanligste formen for hjernesvulst var det en nesten doblet risiko ved å bruke NMT-telefon.

I Norge er det ikke gjort noen tilsvarende undersøkelser, opplyser Kreftregisteret.

Til toppen