Horde-sjefen vil gi deg bedre kontroll over egen økonomi, men støter på hindringer hos storbankene

Etterlyser bedre tilgang til bankenes systemer, på like vilkår som Vipps.

Horde-sjefen vil gi deg bedre kontroll over egen økonomi, men støter på hindringer hos storbankene
Alf Gunnar Andersen, administrerende direktør i Horde. Marius Valle

I 2019 trådte EUs betalingstjenestedirektiv PSD2 i kraft, og med det ble bankene pålagt å dele kundedata med nye tredjeparter. Direktivet åpner for tjenester og løsninger som for eksempel kan gjøre det enklere for kunder å ta i bruk nye betalingsløsninger.