Høyt nivå på IT for funksjonshemmede

Det finnes en rekke IT-hjelpemidler for funksjonshemmede. Dataforeningen har samlet fagmiljøet på dette området i Norge.

Den Norske Dataforening arrangerte nylig en konferanse om utvikling og anvendelse av IT som hjelpe- og læringsmiddel for funksjonshemmede.

Fagmiljøet i Norge er ikke stort, men til gjengjeld holder det et meget høyt faglig nivå, mener Dataforeningen som har alliert seg med egne fagkonsulenter innen fagområdet IT og funksjonshemmede.

Det var fire hovedtemaer på konferansen; nye muligheter for lese- og skrivevansker, mennesker uten språk, styringsmuligheter for sterkt funksjonshemmede, og folketrygdens satsing.

Stadig oppdages det nye løsninger på hvordan IT kan brukes som læringsmiddel for personer med lese- og skrivevansker. Blant annet finnes det nå nyere programmer innenfor stavekontroll, prediksjonsprogrammer og muligheter til å få opplest skjermtekst.

Også mennesker med kognitive vansker og uten funksjonelt ekspressivt språk gis nye sjanser til å kunne uttrykke seg gjennom bruk av elektroniske medier. Blant annet ved hjelp av symbolspråk som erstatning for vanlig språk

Når det gjelder valg av styringsmåte av datamaskin for barn med cerebral parese, er det er mange trinn som må vurderes og prøves ut før en finner de styringsalternativ som er best egnet. Kravet til å styre et dataprogram må ikke overstige det som kreves for å forstå innholdet i selve dataprogrammet, ble det hevdet på konferansen.

Gjennom hjelpemiddelsentraler får mennesker med spesielle behov rett til å låne nødvendig utstyr, opplyser Dataforeningen. På den måten har det i lang tid blitt plassert ut datamaskiner til de som trenger det.

Til toppen