Høyt trykk i SensoNor

Administrerende direktør i SensoNor, Sverre Horntvedt, sier til digi.no at selskapet har inngått avtaler på sine dekktrykksensorer som gir adgang til alle de store bilprodusentene i Europa, samt de store amerikanske dekkprodusentene. Ifølge Horntvedt vil dekktrykksensorer stå for mer enn halvparten av omsetningen i 1999.

Børsnoterte SensoNor meldte i mars i år at selskapet hadde inngått en avtale med en japansk produsent av ventiler til bildekk på SensoNors nyeste produkt, dekktrykksensoren SP13. Avtalen, som var første kommersielle kontrakt for det nye produktet, skal gi markedsadgang til det japanske bilmarkedet, og nå hevder selskapets administrerende direktør Sverre Horntvedt at dekktrykksensoren også har fått gjennomslag i Europa.

- Vi har inngått en avtale med systemleverandøren Doduka som gir oss status som ekslusiv leverandør av dekktrykksensoren til blant annet Volkswagen, Porsche, Audi og BMW, sier Horntvedt til digi.no. Han opplyser at dekktrykksensorene i første omgang vil bli montert på de mest ekslusive modellene, men tror sensorene på sikt vil bli vel så viktig i småbiler.

- Det lanseres nå småbiler uten reservedekk. For disse vil dekktrykksensoren være helt essensiell, sier Horntvedt, som tror at biler uten reservedekk vil bli stadig mer vanlig. Nye dekk med stive sider gjør at føreren kan fortsette kjøringen selv etter punktering, under forutsetning at hastigheten holdes under 70 kilometer i timen. Med slike dekk kan det være vanskelig for føreren å avgjøre om dekket er punktert eller ei, noe dekktrykksensoren vil gi umiddelbart beskjed om.

Spesielt i USA, tror Horntvedt at det nye konseptet med stive dekk vil slå gjennom.

- Frykten for å punktere i kriminelle strøk er utbredt blant amerikanere, blant annet etter at Bill Cosbys sønn ble myrdet etter at han måtte stoppe på grunn av en punktering, sier Horntvedt, som også kan avsløre at selskapet har inngått en viktig kontrakt som gir solid markedsposisjon på det amerikanske markedet.

- Vi har fått en avtale med en stor ventilprodusent, som jeg ennå ikke kan gå ut med navnet på. Produsenten har blant annet Michelin, Goodyear og Firestone på kundelisten, sier Horntvedt, og legger til at selskapet i USA også vil satse på ettermontering av dekktrykksensorsystemer.

- Vår amerikanske partner vil lansere et ettermonteringssett som inneholder fire ventiler med innebygget dekktrykksensor, og et display som monteres på dashbordet. Dette vil selges for rundt 200 dollar til sluttbrukerne i USA. Inntektene våre vil ligge på rundt 25 dollar per sett, sier Horntvedt, som tror at sensoren i løpet av det første året vil oppnå en markedsandel på rundt én prosent i USA. Dette er mye tatt i betraktning at det årlig selges 170 millioner bildekk i USA.

I løpet av ti år tror Horntvedt at 80 prosent av verdens biler vil være utstyrt med dekktrykksensorer, men da vil trolig en rekke andre leverandører være på markedet. Sammen med ventilprodusenten Schrader er SensoNor i dag alene om konseptet.

SensoNor finner stadig nye bruksområder for sine produkter. Siste skudd på stammen er å bruke sensorer i printerhodene i kopimaskiner, og SensoNor hevder å ha inngått en kontrakt med en ledende amerikansk produsent også på dette området.

- Jeg kan ikke gå ut med navnet ennå, men vi har allerede sendt i vei en prøveleveranse, sier Horntvedt, som heller ikke vil komme med konkrete anslag på hvor mye kontrakten vil bety.

- På generelt grunnlag kan jeg si at en produsent av denne typen neppe ville inngått en slik kontrakt dersom det var snakk om mindre enn mellom 10 og 50 millioner kroner i året (i kontraktsverdi til Sensonor i 1999, red anm), sier Horntvedt.

Totalt regner SensoNor med at dekktrykksensorer vil stå for mer en 50 prosent av den totale omsetningen i 1999, da effekten av dekktrykksensorsalget forhåpentligvis skal ta av for alvor. I inneværende år ligger estimatene på 25-30 millioner i minus på bunnlinjen, og en omsetning på mellom 160 og 190 millioner kroner.

digi.no har fått signaler om at disse estimatene stemmer godt overens med selskapets egne forventninger, til tross for de nye kontraktene som nå er inngått.

Til toppen