Høytflyvende forretning

Telenor regner med å investere 25 millioner kroner i Marokko i tilknytning til at selskapet har fått en av tre lisenser for å etablere et satellittnettverk i landet.

Satellittnettverket skal kunne tilby komplette kommunikasjonsløsninger både nasjonalt og internasjonalt for næringslivet og investeringene skal skje i løpet av året.

Nettet skal knyttes opp mot Norge via satellitt for å tilby internasjonal trafikk. Løsningen omfatter Internett og voice over IP.

Finansielt var budet fra Telenor blant de laveste, men ble likevel valgt på grunn av selskapets gode tekniske løsninger og den kompetanse Telenor besitter, skriver Telenor i en pressemelding.

Marokkos 30 millioner innbyggere har relativt lav penetrasjon av fast- og mobiltelefoner, men den økonomiske utviklingen i landet er høy, blant den høyeste på afrikanske kontinentet.

Landet er knyttet til EU gjennom en egen frihandelsavtale som gjelder i 12 år.

- For Telenor er Marokko et nytt og spennende marked med gode utviklingsmuligheter. Man regner med at det i Europa finnes 3 millioner med marokkansk bakgrunn, noe som framskynder veksten i Marokko, sier direktør for internasjonal forretningsutvikling, Knut Digerud.

Til toppen